Privacy policy | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Postanowienia ogólne

Qatar Airways chroni prywatność swoich klientów, rozumie również wagę, jaką klienci do owej prywatności przywiązują. Niniejsze zasady prywatności dotyczą wszystkich danych gromadzonych przez Qatar Airways podczas odwiedzin Użytkownika w witrynie Qatar Airways oraz korzystania z oferowanych mu przez Qatar Airways usług, w tym członkostwa w klubie Privilege Club. Jeśli Użytkownik zdecyduje się przekazać Qatar Airways informacje pozwalające go zidentyfikować, Qatar Airways wykorzysta je wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi zasadami prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych stanowi wyrażenie zgody na postanowienia zasad prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te postanowienia, powinien opuścić witrynę, witrynę mobilną lub aplikację mobilną. Prosimy pamiętać, że inne linie lotnicze posiadają własne zasady prywatności. Jeśli Użytkownik planuje podróżować tymi liniami, Qatar Airways sugeruje zapoznanie się z ich zasadami prywatności, gdyż mogą one różnić się od zasad Qatar Airways. Qatar Airways ma siedzibę w Ad-Dausze (Katar). Qatar Airways korzysta z funkcji wsparcia i innych funkcji, które mogą wymagać okresowego przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów, zarówno leżących na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim. Prosimy pamiętać, że poprzez korzystanie z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie jego danych do innych krajów o różnych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych i przetwarzanie ich tam. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych zasad prosimy o kontakt z Qatar Airways.

Program ochrony danych osobowych

Oprócz własnych zasad prywatności Qatar Airways przyjęły również zmodyfikowane zasady ochrony danych osobowych, które stanowią globalną i uproszczoną podstawę prawną, regulującą udostępnianie danych osobowych zawartych we wszystkich bazach danych i aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz spółek należących do Grupy Qatar Airways. 

Więcej informacji na temat naszych zasad ochrony danych osobowych

Qatar Airways – Zasady prywatności

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2014

Przeskocz do góry