Terms and conditions | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Warunki oraz zasady

Wszystkie materiały w niniejszej witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych chronione są prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Materiały te stanowią własność QATAR AIRWAYS bądź są wykorzystywane za pozwoleniem ich właścicieli lub w inny sposób dozwolony prawem. Materiały chronione obejmują między innymi tekst, znaki towarowe, kod źródłowy, bazy danych, logo, zdjęcia, obrazy, nagrania wideo, nagrania audio, wzory, wystrój oraz inne materiały zawarte w niniejszej witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych. Wszystkie prawa zastrzeżone na całym świecie.

Użytkownicy mogą pobierać, drukować lub powielać części materiałów QATAR AIRWAYS do użytku osobistego i niekomercyjnego lub dla własnej rozrywki. Zdecydowanie zabrania się używania zawartych w witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych materiałów (w tym bez ograniczeń zdjęć, artykułów, informacji prasowych, oprogramowania, komentarzy, tabel lub wykresów, nagrań wideo, logo) w sposób inny niż określony powyżej. Taki niedozwolony użytek obejmuje przykładowo wydobywanie, powielanie, ponowną publikację, modyfikację, nadawanie, sprzedaż lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych (w dowolnej postaci) w witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych osobom trzecim. Niezależnie od powyższych ograniczeń Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich oświadczeń o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w materiałach, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Korzystanie z witryny, witryny mobilnej i aplikacji mobilnych bądź z informacji lub materiałów zawartych w witrynie, witrynie mobilnej i aplikacjach mobilnych bez uprawnienia jest sprzeczne z prawem i jako takie może spowodować między innymi wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym, jak również stanowić przestępstwo.

Przeskocz do góry