Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Nasza troska o środowisko naturalne

Jako jedne z przodujących światowych linii lotniczych, Qatar Airways oferują połączenia do ponad 150 lotnisk dzięki jednej z najnowocześniejszych flot na świecie. Zamówienie ponad 200 nowych samolotów ma na celu utrzymanie wysokiej efektywności zużycia paliwa floty Qatar Airways. Inwestycja ta jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę środowiska i jednocześnie zapewnia naszym pasażerom najwyższy poziom obsługi podczas podróży.

Jako członek konsorcjum oneworld, Qatar Airways współpracują z partnerskimi liniami lotniczymi w celu dalszej poprawy efektywności podróży lotniczych. W ramach tej współpracy wspieramy organy kontroli ruchu lotniczego w dążeniu do poprawienia efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną i umożliwienia pasażerom korzystania z biletów elektronicznych na wszystkich odcinkach globalnych podróży lotniczych, w celu ograniczenia kosztów drukowania biletów papierowych.

Zarządzanie ochroną środowiska

Logo of IEnvA.

Nasz system zarządzania środowiskowego jest certyfikowany zgodnie z najwyższym poziomem  Programu Oceny Środowiska IATA (IEnvA)

 

Ciągła poprawa naszej proekologicznej postawy jest realizowana poprzez:

  •  Wdrażanie naszej polityki środowiskowej, standardów i procedur w całej działalności biznesowej
  • Ustalanie i mierzenie postępu w kierunku realizacji celów i zadań środowiskowych
  • Widoczne przywództwo w zakresie ochrony środowiska i szkolenie wszystkich pracowników, aby inicjować i utrzymywać postęp w realizacji naszych ambicji środowiskowych

Zobacz naszą politykę dotyczącą ochrony środowiska.

Zmiany klimatyczne

Przemysł lotniczy zaangażuje znaczne środki w ramach globalnej walki ze skutkami zmian klimatycznych, a linie Qatar Airways aktywnie uczestniczą w rozwijaniu lokalnych i międzynarodowych inicjatyw.

Linie Qatar Airways współpracują z organizacjami przemysłu lotniczego IATA , Arabską Organizacją Przewoźników Lotniczych AACO i SAFUG nad rozwojem globalnej polityki zarządzania emisją gazów cieplarnianych przez przemysł lotniczy i całkowicie spełniają warunki lokalnych rozwiązań, takich jak  europejski system handlu emisjami (EU ETS).

Qatar Airways poprawiają efektywność podróży lotniczych dzięki wdrożeniu naszego programu optymalizacji zużycia paliwa.  W ramach programu testujemy i wdrażamy nowatorskie rozwiązania zmierzające do zmniejszenia zużycia paliwa i redukcji emisji dwutlenku węgla, na przykład:

  • Identyfikując możliwości zmniejszenia ciężaru samolotów i zużycia paliwa,
  • Optymalizując efektywność oferowanych przez nas tras,
  • Analizując zużycie energii w trakcie kołowania samolotów w drodze na pas startowy i z powrotem.

Zapobieganie nielegalnemu przewozowi dzikich zwierząt i roślin

Qatar Airways stosują politykę zerowej tolerancji dla nielegalnego transportu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Przemyt dzikich zwierząt i roślin jest czwartym  największym na świecie nielegalnym rynkiem, którego wartość szacuje się na 19 miliardów dolarów rocznie.  Handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin, napędzany popytem na biżuterię, ozdoby i niesprawdzone zabiegi medyczne, jest niepotrzebny i niesie ze sobą tragiczne konsekwencje dla światowej przyrody.

Lotnictwo międzynarodowe może być wykorzystane przez handlarzy do nieświadomego przewozu zagrożonych gatunków dzikich zwierząt i roślin.  W odpowiedzi na to globalne zagrożenie linie Qatar Airways są zaangażowane w: 

  • Zwiększanie świadomości
  • Poprawę wykrywalności
  • Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami z branżą

Linie Qatar Airways są dumne z bycia pierwszym sygnatariuszem Deklaracji branży przewozowej United for Wildlife oraz partnerem w USAID w zakresie zmniejszania możliwości nielegalnego przewozu zagrożonych gatunków (ROUTES). 

 

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju

W Qatar Airways Group wierzymy w nasz obowiązek dbania o środowisko.  Jesteśmy zaangażowani w demonstrowania naszego przywództwa w zakresie ochrony środowiska poprzez nasze globalne linie lotnicze i operacje lotniskowe, usługi lotnicze i gastronomiczne, punkty sprzedaży detalicznej i hotele. Otwarcie informujemy o naszych działaniach w zakresie ochrony środowiska, aby zbudować zaufanie, na którym oparte jest długoterminowe przywództwo w zakresie dbania o środowisko.

Każdego roku przygotowujemy Raport Zrównoważonego Rozwoju, dostarczając informacje na temat kwestii środowiskowych, które są najważniejsze dla nas i dla naszych interesariuszy.  Raporty pokazują postępy, jakie poczyniliśmy w odniesieniu do naszych celów środowiskowych oraz przykłady tego, co obecnie robimy, aby stale poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska.

Pobierz nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015-2016
Przeskocz do góry