Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Zgodnie z rozporządzeniem Wspólnoty Europejskiej 889/2002, poniższe warunki stanowią podstawę odpowiedzialności Qatar Airways w odniesieniu do pasażerów i ich bagażu. Szczegółowe postanowienia dotyczące zakresu odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Przewozu, dostępnych na życzenie w biurach Qatar Airways oraz na stronie internetowej www.qatarairways.com.

Zobacz Warunki przewozu

Rozporządzenie (WE) nr 889/2002

Przeskocz do góry