Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Przylatujące i odlatujące samoloty mogą ulec znacznym opóźnieniom z powodu przestoju na płycie lotniska, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności, do których zalicza się ekstremalne warunki pogodowe i inne ograniczenia. Qatar Airways zapewnia swoim pasażerom określony poziom usług w czasie takich opóźnień. Jeśli długie opóźnienie z powodu przestoju na płycie lotniska ma miejsce na terenie lotniska amerykańskiego, w czasie przylotu bądź odlotu samolotu, stosowana procedura Qatar Airways spełnia wymogi narzucone przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych (DOT) w zakresie opóźnień wynikających z przestojów na płycie lotniska.

Opóźnienia z powodu przestoju na płycie lotniska mogą zaistnieć w następujących okolicznościach:

  • Wylot samolotu – Samolot jest gotowy do startu z lotniska w USA, z kompletem pasażerów na pokładzie, a opóźnienie następuje przed wykonaniem startu, lub
  • Przylot samolotu – Samolot właśnie wylądował w USA i opóźnienie dotyczy samolotu w czasie podjazdu do bramki.

 

I. Procedura Qatar Airways na wypadek opóźnień spowodowanych przestojem samolotu na płycie lotniska w USA.

a) Zgodność z mającymi zastosowanie ograniczeniami czasowymi

W odniesieniu do wszystkich rejsów międzynarodowych wylatujących lub przylatujących na lotniska w USA, Qatar Airways nie zezwala, by samolot pozostawał na płycie lotniskowej dłużej niż cztery godziny. Przed upływem limitu czterech godzin samolot zostanie zawrócony do bramki lub do innego odpowiedniego punktu, gdzie pasażerowie będą mogli opuścić samolot, chyba że

 1. pilot dowodzący stwierdzi istnienie względów bezpieczeństwa lub ochrony uniemożliwiających opuszczenie płyty postojowej w celu zejścia pasażerów z pokładu, lub

2. kontrola ruchu powietrznego powiadomi pilota dowodzącego, że podjazd do bramki lub innego punktu w celu umożliwienia pasażerom opuszczenia samolotu w znaczny sposób zaburzy działanie lotniska.

b) Zakres dbałości o klientów

Qatar Airways zadba o potrzeby pasażerów, dostarczając odpowiednie posiłki i wodę pitną najpóźniej dwie godziny po opuszczeniu bramki (w przypadku odlotu) lub wylądowania (w przypadku przylotu), chyba że pilot dowodzący stwierdzi, że względy bezpieczeństwa lub ochrony to uniemożliwiają. Qatar Airways zapewni pasażerom zaplecze sanitarne na pokładzie samolotu w czasie wydłużonego przestoju na płycie lotniska. Dołożymy również wszelkich starań, by zapewnić pasażerom komfortowe warunki i konieczną opiekę medyczną w czasie przestoju samolotu.

c) Informacje dla klientów

Personel Qatar Airways będzie informował pasażerów pozostających na pokładzie w odstępach 30 minut o:

 1. statusie i przyczynie opóźnienia, jeśli jest znana;

2. o możliwości opuszczenia samolotu w przypadku, jeśli takowa zaistnieje.

II. Środki

Qatar Airways zapewnia dostępność wystarczających środków na efektywne zarządzanie w sytuacji przedłużonego postoju na płycie lotniska.

III. Koordynacja

Nasz plan awaryjny został uzgodniony z amerykańskim Urzędem Celnym i Ochrony Granic, amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Transportu i władzami każdego z amerykańskich lotnisk w ramach siatki połączeń Qatar Airways oraz z władzami lotnisk, na które nasze loty są zwykle przekierowywane, by zapewnić naszym klientom obsługę na jeszcze wyższym poziomie.

Przeskocz do góry