Advance passenger information | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

W trosce o bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami transportu lotniczego jesteśmy zobligowani do gromadzenia danych osobowych pasażerów podróżujących do niektórych krajów. Uwaga: Jesteśmy również zobowiązani do przekazywania niektórym władzom rządowym bezpośredniego dostępu do systemu rezerwacji pasażerskich. Zapewniamy jednak, że urzędy celne i imigracyjne otrzymują za naszym pośrednictwem tylko te dane, których wymagają.

Aby zapewnić szybkie przejście kontroli paszportowej, zalecamy podanie precyzyjnych informacji przed przylotem, wylotem lub tranzytem.

Kraje wymagające szczegółowych informacji o pasażerach (API)

Bliski Wschód i AfrykaAzjaEuropaAmeryka Północna
Katar i  Południowa AfrykaAustralia, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia i Korea PołudniowaWłochy, Hiszpania, Rumunia i Wielka BrytaniaKanada i USA

Podróż do USA


Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ESTA) oraz VWP

W ramach programu ruchu bezwizowego (VWP, Visa Waiver Programme) obywatele niektórych krajów mogą przebywać w USA w celach służbowych i prywatnych, przez okres maksymalnie 90 dni bez wizy. Jednocześnie osoby objęte programem VWP muszą jak najszybciej uzyskać elektroniczną autoryzację (ESTA), lecz nie później niż 72 godziny przed wylotem. 

W powodu zmian w procesie zgłoszeniowym ESTA, autoryzacje w czasie rzeczywistym nie będą już dostępne. Pasażerowie zgłaszający się w dniu wylotu ryzykują brak autoryzacji ESTA przed wylotem, co uniemożliwi wejście na pokład samolotu.

Zmiany wymagań wjazdowych dla posiadaczy ESTA

Uwaga: podróżni z następujących kategorii nie mogą już podróżować i wjeżdżać na terytorium USA na mocy programu ruchu bezwizowego (VWP, Visa Waiver Programme), legitymując się elektronicznym zezwoleniem ESTA. 

  • Obywatele krajów objętych programem VWP, którzy podróżowali lub przebywali w Iranie, Iraku, Sudanie lub Syrii w dniu 1 marca 2011 r. i później (z nielicznymi wyjątkami).
  • Obywatele krajów objętych programem VWP, którzy posiadają także obywatelstwo Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii.

Ponadto wszyscy pasażerowie z krajów objętych programem VWP muszą posługiwać się elektronicznym paszportem, gdy podróżują do USA.

Amerykański program Global Entry

Członkowie programu Global Entry mogą uzyskać zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych, korzystając z zautomatyzowanych kiosków na wybranych lotniskach amerykańskich. System identyfikuje zarejestrowanych członków za pomocą technologii biometrycznej. 

W programie Global Entry mogą uczestniczyć tylko obywatele amerykańscy i osoby posiadające status stałego rezydenta USA oraz obywatele następujących krajów:  Katar, Kolumbia, Niemcy, Indie, Meksyk, Panama, Singapur, Korea Południowa, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.

Amerykański program Global Entry

Polityka ochrony prywatności Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA, Transport Security Administration)

Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci w celu zestawienia tych danych z listą osób obserwowanych. Wymóg ten opiera się na art. 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, rozdział 114, Ustawy o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 roku oraz art. 49 Kodeksu Przepisów Federalnych, cz. 1540 i 1560. 

Pasażerowie mogą także podać swój numer Redress, jeśli go posiadają. Niedopełnienie obowiązku przekazania wyżej wymienionych danych może doprowadzić do odmowy podróży albo odmowy dostępu do strefy bramek wejścia na pokład. Agencja TSA może udostępnić dane osobowe pasażera organom ściagania, służbom wywiadowczymi i innym podmiotom, zgodnie ze swoim opublikowanym systemem ujawniania danych z rejestrów.

Podróż do Kanady

Osoby niepotrzebujące wizy wjazdowej do Kanady (z wyjątkiem obywateli USA) muszą uzyskać elektroniczne zezwolenie na podróż (eTA, Electronic Travel Authorisation) przed lotem do Kanady (w tym przed przesiadką tranzytową w Kanadzie).

Zezwolenie jest elektronicznie powiązane z paszportem pasażera. Zachowuje ważność przez pięć lat lub do chwili wygaśnięcia ważności paszportu (w zależności co nastąpi wcześniej). Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższy przycisk i wystąp o zezwolenie eTA. Możesz także przejrzeć listę krajów, których obywatele muszą uzyskać eTA.

Strona eTA
Przeskocz do góry