ข้อตกลงการใช้งาน | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้เป็นของและจัดการโดย Qatar Airways Group Q.C.S.C. ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ อาคารกาตาร์ แอร์เวย์ส ทาวเวอร์ 1 ถนนแอร์พอร์ต รัฐกาตาร์

เมื่อเข้าถึง ใช้งาน ดู ส่ง แคช หรือจัดเก็บเว็บไซต์นี้ www.qatarairways.com บริการ การทำงาน ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว ("เว็บไซต์") แสดงว่าคุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ ("ข้อตกลงการใช้งาน") โดยคำนึงถึงการเข้าถึงเว็บไซต์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้

“คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ (รวมถึงบุคคลที่เข้าถึงไซต์นี้ในนามของบุคคลอื่น หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ที่แจ้งให้คุณทราบในระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือตกลงที่จะไม่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

คุณจะใช้งานเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ตลอดจนไซต์ขนาดเล็กบนเว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่จะมีการใช้ข้อตกลงแยกหรือเพิ่มเติม

ข้อตกลงการใช้งาน

คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถตามกฎหมายที่จะทำสัญญาฉบับนี้ และใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดในที่นี้ คุณตกลงว่าจะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานทั้งหมดของคุณในไซต์นี้ (ตลอดจนการใช้งานบัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น ๆ)

คุณจะใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "บริการ") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ยกเว้นในขอบเขตที่บริการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงแยกต่างหาก ทั้งนี้อาจมีการใช้เงื่อนไขเฉพาะกับการใช้งานบริการบางอย่างและรายการอื่น ๆ ที่จัดหาให้กับคุณในเว็บไซต์ ("ข้อตกลงการบริการ")

ติดต่อเรา

ส่งคำขอทางออนไลน์หรือโทรติดต่อเรา

ข้ามไปยังด้านบน