ที่พักระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

ในบางกรณี สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สจะจัดเตรียมที่พัก วีซ่าเข้าประเทศ การเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน และอาหารสำหรับผู้โดยสารที่ต้องพักเผื่อเปลี่ยนเครื่องเป็นระยะเวลานานในโดฮา

อาจมีบริการนี้หากเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้

  • ไม่มีการเชื่อมต่อที่มีระยะเวลาน้อยกว่าแปดชั่วโมง
  • ระยะเวลาพักรอเปลี่ยนเครื่องในโดฮาอยู่ระหว่างแปดและ 24 ชั่วโมง
  • การจองไม่รวมเที่ยวบินไปหรือจากคูเวต (KWI) หรือ มัสกัต (MCT)

สำหรับการจองที่ทำภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาออกเดินทาง ไม่สามารถจองที่พักโรงแรมระหว่างพักรอเปลี่ยนเครื่องได้ ในกรณีที่คุณจองตั๋วภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เดินทางมาถึงโดฮา โปรดไปที่โต๊ะบริการการเปลี่ยนเครื่องเมื่อคุณเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดเพื่อจัดเตรียมที่พักระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง

ที่พักระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ไม่ใช่ราคาค่าโดยสารทั้งหมดจะสามารถใช้กับบริการหยุดพักระหว่างทางนี้ได้ โปรดติดต่อสำนักงานสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สใกล้คุณเพื่อยืนยันว่ามีบริการนี้สำหรับการเดินทางของคุณหรือไม่ อาจมีค่าบริการ

*การยืนยันโรงแรมของคุณที่โดฮาไม่ได้รับประกันว่าคุณจะเข้ารัฐกาตาร์ได้ การอนุญาตให้เข้าประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของกาตาร์แต่เพียงผู้เดียว สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สจะไม่รับผิดในกรณีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแม้ว่าคุณจะจองโรงแรมแล้วก็ตาม

content block picture
ข้ามไปยังด้านบน