ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

วิธีการแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับผู้โดยสารของเราอย่างเต็มที่เสมอมา

เราปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานทุกอย่างและกำหนดแนวทางเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น โดยใช้ฝูงบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากเที่ยวบินของคุณ

เข้าร่วมกับเราเพื่อลดมลพิษบนท้องฟ้า ด้วยการสร้างความยั่งยืนในการบิน

การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ในฐานะสายการบินที่เป็นสมาชิกของวันเวิลด์ องค์กรพันธมิตรระดับโลกองค์กรแรกที่สนับสนุนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นี้

โครงการชดเชยคาร์บอน

ผู้โดยสารของเรามีทางเลือกที่จะชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากเที่ยวบินในขณะทำการจอง

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเมื่อคุณเดินทาง

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการเดินทางแบบยั่งยืน พร้อมด้วยความช่วยเหลือจากโครงการและเคล็ดลับต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสามารถเลือกเที่ยวบินที่เกี่ยวกับการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ในขณะจองเที่ยวบินกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ผ่านเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ "บริจาคและการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอน" เมื่ออยู่ในขั้นตอนการจอง

คุณสามารถจัดการตัวเลือกนี้ผ่านโปรไฟล์ของคุณในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา

การบริจาคสำหรับโครงการนี้เป็นการให้ทุนแก่โครงการทุ่งกังหันลมในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นการบริจาคโดยตรงเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศอินเดีย และการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

ทุ่งกังหันลมในอินเดียถูกนำมาทดแทนการปล่อยคาร์บอน 210,000 ตันจากโรงการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี

ดูคำถามที่พบบ่อย

Leaf of approval

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามเป้าหมายมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราจะได้รับเครื่องหมายตราประทับ ‘Leaf of Approval’

รายงานความยั่งยืนประจำปีของเรา

รายงานความยั่งยืนประจำปีของเราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นต่างๆ ที่สำคัญยิ่งสำหรับเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

content block picture
ข้ามไปยังด้านบน