บริการพิเศษ | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมุ่งมั่นในการจัดหาสิ่งจำเป็นที่พิเศษให้แก่ลูกค้า

เพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น เราขอให้คุณติดต่อเราและแจ้งความต้องการเฉพาะเมื่อทำการจอง และอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก

คุณสามารถไปที่เมนู "จัดการการจอง" เพื่อแจ้งคำขอ เช่น ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถเข็น การเก็บรักษาเครื่องช่วยทางการแพทย์ หรือการเลือกที่นั่ง

content block picture

ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ปกครองร่วมเดินทางด้วย

content block picture
ข้ามไปยังด้านบน