Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ

โปรดติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความต้องการพิเศษของคุณในขั้นตอนการจองเที่ยวบิน เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้น หากคุณได้รับแจ้งให้กรอก แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) โปรดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวอย่างช้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางขาออกของเที่ยวบิน*

คุณสามารถเข้าไปที่เมนู 'จัดการการจอง' เพื่อส่งคำขอต่าง ๆ เช่น อาหารที่จัดเตรียมเป็นพิเศษ ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น การจัดเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือ การเลือกที่นั่ง หรือบริการนำทางสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น สำหรับคำขอความช่วยเหลือพิเศษบางประเภท คุณอาจต้องกรอก แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

แนวทางเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่เราให้บริการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คุณมีข้อสอบถามเป็นพิเศษ โปรดสอบถามจากตัวแทนการท่องเที่ยว หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ในประเทศของคุณ หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

* โปรดตรวจสอบเขตเวลาและช่วงเวลาทำการในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเอกสารได้ตามกำหนดเวลา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น

หากคุณตั้งใจที่จะเดินทางโดยใช้เก้าอี้รถเข็นของคุณเอง หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเก้าอี้รถเข็น โปรดแจ้งให้เราทราบในขั้นตอนการจอง และอย่างช้าที่สุดไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางขาออก เรามีบริการเข็นเก้าอี้รถเข็น หรือช่วยพยุงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ที่สนามบิน

เรามีบริการเก้าอี้รถเข็นสำหรับการใช้งานที่สนามบินทุกแห่ง และผู้โดยสารสามารถแจ้งขอรับบริการดังกล่าวได้อย่างช้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางขาออก โดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เมนู 'จัดการการจอง' หรือที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของเรา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขณะอยู่บนเครื่องบิน

เครื่องบินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ เช่น ที่นั่งที่สามารถยกที่วางแขนขึ้นได้ และราวจับในห้องน้ำ นอกจากนี้เครื่องบิน Airbus A319, A330, A340, A350, A380 และ Boeing 777 และ 787 ของเรายังมีบริการเก้าอี้รถเข็นบนเครื่องอีกด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือ

Image of a pet's passport

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์มีชีวิตที่สอดคล้องกับระเบียบการรับขนส่งสัตว์มีชีวิตของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ตลอดจนกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐบาลตามที่ประเทศที่เดินทางขาออก ประเทศที่เป็นจุดเปลี่ยนเครื่อง และประเทศปลายทาง

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สอนุญาตให้นำสุนัขนำทางสูงสุด 2 ตัว ขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในบางเส้นทาง เพื่อนำทางให้กับผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพในห้องโดยสาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ความต้องการอาหารพิเศษ

หากคุณต้องการอาหารพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่คุณเดินทาง เช่น อาหารทางการแพทย์ หรืออาหารที่จัดเตรียมโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ โปรดแจ้งให้เราทราบในขั้นตอนการจอง หรือไปที่เมนู 'จัดการการจอง' ในเว็บไซต์

นโยบายเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้

เราพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่จำเป็นต้องดูแลอาการภูมิแพ้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเที่ยวบินของเราเป็นเที่ยวบินสาธารณะ เราจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าสิ่งแวดล้อมบนเครื่องจะปราศจากสารก่อภูมิแพ้

ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส

หากคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่พาคุณไปยัง / ออกจากเครื่องบิน โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเพื่อให้เราเตรียมการต่าง ๆ ที่จำเป็น คุณยังสามารถส่งคำขอรับบริการพิเศษออนไลน์โดยใช้เมนู 'จัดการการจอง' อย่างช้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางขาออก

  • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
    ขณะที่คุณอยู่บนเครื่อง ลูกเรือของเราจะอธิบายเรื่องความปลอดภัยอย่างสั้น ๆ และจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในระหว่างเที่ยวบิน วิดีโอความปลอดภัยบนเครื่องจะมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ

  • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
    ขณะที่คุณอยู่บนเครื่อง ลูกเรือของเราจะอธิบายเรื่องความปลอดภัยอย่างสั้น ๆ และจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในระหว่างเที่ยวบิน เอกสารเรื่องความปลอดภัยเป็นอักษรเบรลล์มีให้บริการบนเครื่อง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ เอกสารดังกล่าวจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ

ติดต่อเรา

การเดินทางในขณะตั้งครรภ์

ก่อนที่คุณจะทำการจองบัตรโดยสาร สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ขอแนะนำให้คุณไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาว่าสภาพร่างกายของคุณเหมาะสมสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยพิจารณาจากภาวะสุขภาพและระยะเวลาที่จะใช้ในการเดินทาง

การได้รับอนุญาตให้เดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สในขณะตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ของคุณ ในบางช่วงเวลา คุณอาจต้องแสดงเอกสารทางการแพทย์ก่อนกำหนดการออกเดินทางของเที่ยวบิน 

อ่านข้อกำหนด

แผนการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากออสเตรเลีย

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สได้จัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ และเพื่อให้ผู้โดยสารเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แผนอำนวยความสะดวกนี้ใช้กับการปฏิบัติงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สในออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดแผนอำนวยความสะดวก

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

การปฏิบัติต่อลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือมีความต้องการพิเศษอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้รบการฝึกอบรมให้ใส่ใจกับความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมถึงผู้ทุพพลภาพ และผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้าเนื่องจากเหตุผลเรื่องความทุพพลภาพ ในกรณีที่เกิดความล่าช้าไม่สามารถออกจากเครื่องได้ที่สนามบินในสหรัฐอเมริกา ลูกเรือในเที่ยวบินของเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดูแลลูกค้าที่มีความทุพพลภาพหรือมีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม

ลูกค้าสามารถขอรับเอกสารสำเนาของ Part 382 ซึ่งเป็นกฎระเบียบว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความทุพพลภาพในระหว่างการเดินทางทางอากาศ ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้จากกระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

  • สำหรับโทรศัพท์ภายในสหรัฐอเมริกา สามารถโทรติดต่อสายด่วนโทรฟรีสำหรับผู้เดินทางทางอากาศที่เป็นผู้ทุพพลภาพ โทร. 1-800-778-4838 (โทรด้วยเสียง) หรือ 1-800-455-9880 (โทรพิมพ์)
  • โทรติดต่อ Air Consumer Protection Division ที่โทร. 202-366-2220 (โทรด้วยเสียง) or 202-366-0511 (โทรพิมพ์)
  • ส่งจดหมายไปยัง Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590 และ
  • เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Aviation Consumer Protection Division (http://airconsumer.ost.dot.gov) คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สสำหรับสหรัฐอเมริกา เนื้อหาที่เชื่อมโยงอาจไม่เป็นไปตามแนวทางการเข้าถึงเว็บไซต์

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ของเราได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป หากคุณมีข้อกังวลเรื่องบริการสำหรับผู้ทุพพลภาพในระหว่างการเดินทาง คุณอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียน (CRO) ได้ทราบ เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องร้องเรียนเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษที่แต่ละสนามบินในสหรัฐอเมริกาที่เราให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำงานในช่วงเวลาทำการ และสามารถตอบคำถาม ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงคมนาคมแห่งสหรัฐอเมริกา ข้อ 14 CFR ส่วนที่ 382 และนโยบายของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความทุพพลภาพก่อนที่คุณจะเดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส หรือหลังจากที่เดินทางแล้ว คุณสามารถติดต่อสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สได้ที่ โทร. +1-833-607-2675 ภายในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ

คุณเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของเราด้วยใช่หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบริติชแอร์เวย์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินรอยัลแอร์มาร็อก

ข้ามไปยังด้านบน