น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถทราบจำนวนและน้ำหนักของสัมภาระต่าง ๆ ที่ คุณสามารถนำไปด้วยในระหว่างการเดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส 

น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตอาจแตกต่างกันไปตามเส้นทางและห้องโดยสาร กรุณาตรวจสอบระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่แน่นอนซึ่งพิมพ์บนบัตรโดยสารของคุณ

มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไปหรือจากสหรัฐอเมริกา

หน่วยงานด้านความมั่นคงด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) จะตรวจคัดกรองผู้โดยสารสายการบินและสัมภาระทั้งหมด  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ

Image of British Airways logo

การเดินทางของคุณรวมเที่ยวบินของสายการบินบริติชแอร์เวย์ด้วยหรือไม่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ข้ามไปยังด้านบน