การเข้าถึง | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

มาตรฐานการเข้าถึง

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส มุ่งมั่นให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกมีประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดีเยี่ยม แม้ในรายที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หรือมีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี เรากำลังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เว็บไซต์ qatarairways.com เป็นไปตามมาตรฐานการเข้าถึงระดับสากลล่าสุด เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลทุพพลภาพสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบันเว็บไซต์ qatarairways.com สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ล่าสุด (WCAG 2.0 AA) ซึ่งจัดทำโดยโครงการริเริ่มเพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้แห่งองค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium) เว็บไซต์ของเรายังเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 508 แห่งพระราชบัญญัติบุคคลผู้ทุพพลภาพแห่งสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะช่วยเหลือ

  1. การจองเที่ยวบิน ผู้ใช้งานทุกท่าน รวมถึง ลูกค้าทุกท่านที่ใช้งานเทคโนโลยีการช่วยเหลือพิเศษ สามารถจองเที่ยวบิน และออนไลน์เช็คอินได้
  2. โครงสร้างไซต์ เครื่องมือช่วยเหลือพิเศษ สามารถเข้าใจโครงสร้างไซต์ของ qatarairways.com ได้อย่างง่ายดาย
  3. ปุ่มลัดคีย์บอร์ด ลิงก์ข้ามเนื้อมหา และ ข้ามเข้าสู่การจองตั๋ว ได้ถูกเพิ่มไว้ด้านบนสุดของหน้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ปุ่มลัดคีย์บอร์ดค้นหาข้อมูลออนไลน์

คุณลักษณะช่วยเหลือการแสดงผลด้วยภาพ

โปรแกรมอ่านหน้าจอจะสามารถนำทางข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยจะแสดงผลภาพพร้อมกับข้อความแสดงแทนที่เขียนอธิบายข้อมูลที่แสดงไว้ในภาพดังกล่าว

เว็บไซต์ของเราจะแสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อใช้เบราว์เซอร์ต่าง ๆ ร่วมกันดังนี้

Chrome และ ChromeVox

Firefox กับ Internet Explorer และ NVDA

สายด่วนสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์

หากคุณประสบปัญหาในการเรียกดูเว็บไซตของเรา หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้

การจอง หมายเลขโทรศัพ์
+1-877-777-2827 หรือ +1-954-745-0380

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
+1-877-578-2757

ลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส มุ่งมั่นให้บริการชั้นเลิศสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ โปรดติดต่อเรา และแจ้งให้เราทราบความต้องการพิเศษในขั้นตอนการจองเที่ยวบิน อย่างช้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการพิเศษของเรา
ข้ามไปยังด้านบน