Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ให้บริการอาหารพิเศษที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายสำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องอาหารแตกต่างกัน หากคุณต้องการอาหารพิเศษสำหรับเที่ยวบินของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบในขั้นตอนการการจองเที่ยวบิน หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส อย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางขาออกเพื่อสั่งอาหารที่คุณต้องการ

อาหารทุกรายการที่ให้บริการโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สเป็นอาหารฮาลาล

รายละเอียดเกี่ยวกับอาหาร

โปรดติดต่อสำนักงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คุณเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรของเราด้วยใช่หรือไม่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบริติชแอร์เวย์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินรอยัลแอร์มาร็อก

ข้ามไปยังด้านบน