คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระ | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

การเดินทางกับเราเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่คุณจัดกระเป๋าที่บ้าน เราให้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไว้มากมาย คุณจึงสามารถนำสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางและอื่น ๆ ติดตัวไปด้วยได้

นำทุกสิ่งที่คุณต้องการและอื่น ๆ ไปด้วย

เดินทางด้วยความอุ่นใจ เมื่อรู้ว่าคุณได้นำสิ่งที่ต้องการในการเดินทางทั้งหมดติดตัวไปด้วย

ซื้อสัมภาระพิเศษ

คุณสามารถซื้อและรับส่วนลดสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ก่อนการเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการสัมภาระพิเศษ

การนำสัมภาระพิเศษติดตัวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรี จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเดินทางกับเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นำทุกสิ่งที่คุณต้องการและอื่น ๆ ไปด้วย

Travel with peace of mind knowing you have brought along all you need for your trip.

ซื้อสัมภาระพิเศษ

คุณสามารถซื้อและรับส่วนลดสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ก่อนการเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการสัมภาระพิเศษ

การนำสัมภาระพิเศษติดตัวไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรี จะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเดินทางกับเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตามสัมภาระ และสัมภาระที่จัดการผิดพลาด

หากคุณเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ได้รับสัมภาระเช็กอิน โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำสัมภาระมาคืนให้แก่คุณ ติดตามสัมภาระของคุณ และเคลมเกี่ยวกับสัมภาระที่จัดการผิดพลาดหรือล่าช้า

สัมภาระของคุณอยู่ที่ใด

สัมภาระที่ล่าช้าหรือได้รับความเสียหาย

การติดตามสัมภาระ และสัมภาระที่จัดการผิดพลาด

หากคุณเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ได้รับสัมภาระเช็กอิน โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำสัมภาระมาคืนให้แก่คุณ ติดตามสัมภาระของคุณ และเคลมเกี่ยวกับสัมภาระที่จัดการผิดพลาดหรือล่าช้า

สัมภาระของคุณอยู่ที่ใด

สัมภาระที่ล่าช้าหรือได้รับความเสียหาย

การติดตามสัมภาระ และสัมภาระที่จัดการผิดพลาด

หากคุณเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ได้รับสัมภาระเช็กอิน โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำสัมภาระมาคืนให้แก่คุณ ติดตามสัมภาระของคุณ และเคลมเกี่ยวกับสัมภาระที่จัดการผิดพลาดหรือล่าช้า

สัมภาระของคุณอยู่ที่ใด

สัมภาระที่ล่าช้าหรือได้รับความเสียหาย

การติดตามสัมภาระ และสัมภาระที่จัดการผิดพลาด

หากคุณเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ได้รับสัมภาระเช็กอิน โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำสัมภาระมาคืนให้แก่คุณ ติดตามสัมภาระของคุณ และเคลมเกี่ยวกับสัมภาระที่จัดการผิดพลาดหรือล่าช้า

สัมภาระของคุณอยู่ที่ใด

สัมภาระที่ล่าช้าหรือได้รับความเสียหาย