คิวแท็ก | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

เช็กอินได้อย่างสะดวกสบาย

สัมผัสประสบการณ์การบริการระดับโลกอันราบรื่นและสะดวกสบายเมื่อคุณใช้คิวแท็ก ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับบริการตนเอง

คิวแท็กเป็นแท็กสำหรับสัมภาระซึ่งคุณสามารถพิมพ์ได้ที่บ้าน นำแท็กที่พิมพ์ไว้และสัมภาระไปที่เคาน์เตอร์ ‘บริการฝากสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็กอินทางเว็บ’ ที่สนามบินนานาชาติฮาหมัด ซึ่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส จะให้บริการแก่คุณ เคาน์เตอร์ คิวแท็กตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็กอินแถวที่ 4 ซึ่งอยู่ติดกับเคาน์เตอร์ 'บริการฝากสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็กอินทางเว็บ’

ขั้นตอนการใช้บริการคิวแท็ก

1. เช็กอินออนไลน์ทางเว็บไซต์ qatarairways.com โดยใช้ข้อมูลที่ระบุในบัตรโดยสาร

2. เมื่อเช็กอินเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ ‘หน้ายืนยันการเดินทาง’ เลือก ‘ตัวเลือกเพิ่มเติม’ และ ‘กรอกรายละเอียดสัมภาระ’ ยืนยันจำนวนสัมภาระที่จะเช็กอิน และคลิก ‘พิมพ์บัตรสัมภาระ’

3. เลือกแสดงตัวอย่าง และพิมพ์หน้าคิวแท็ก

4. พับคิวแท็ก

5. ใส่คิวแท็กลงในกระเป๋าพลาสติกแบบใช้ซ้ำที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่สนามบินขาออก

6. ติดคิวแท็กที่กระเป๋า และไปที่เคาน์เตอร์ 'บริการฝากสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็กอินทางเว็บ' เพื่อฝากสัมภาระดังกล่าว

ใช้บริการคิวแท็กเมื่อคุณเดินทางกับสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์สในครั้งต่อไป เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้บริการสนามบินอย่างไร้กังวล

  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากสัมภาระอย่างน้อย 60 นาทีก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินขาออก และสัมภาระของคุณมีน้ำหนักตามที่กำหนด
  • ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถพิมพ์แท็กสัมภาระได้ไม่เกิน 3 ใบสำหรับการเดินทางแต่ละเที่ยว คิวแท็กไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางที่มีการหยุดพักระหว่างทางและมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง

รายชื่อสนามบินที่สามารถใช้บริการคิวแท็ก

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/ออกจากโดฮาในเส้นทางที่กำหนดไว้ในเครือข่ายของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส สามารถใช้บริการคิวแท็กได้

โปรดทราบว่าบริการคิวแท็กไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่เดินทางจาก สนามบินในทวีปยุโรปไปยังโดฮา เนื่องจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

ดูรายชื่อสนามบินที่สามารถใช้บริการคิวแท็ก
ข้ามไปยังด้านบน