Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

İşbu Hüküm ve Koşullarda kullanılan aşağıdaki terimler, bağlam aksini gerektirmedikçe, karşılarında verilen anlamı ifade edecektir:

Şart Tanım
Avios bir PC Üyesi veya bir BAEC Üyesi tarafından kazanılan, satın alınan veya edinilen ve BAEC veya Privilege Club hesaplarına yatırılan kullanılabilir puanları ifade eder.
Ödül biletler Privilege Club Şartları ve Koşulları uyarınca düzenlenen bir tür ödül bileti ifade eder.
BAEC Hane hesabı British Airways PLC tarafından tahsis edilen ve maksimum altı (6) kişi 18 yaş altı olmak kaydıyla, aynı haneden en fazla yedi (7) kişinin Avios puanları kazanması ve bu Avios puanlarının tamamı veya bir kısmını Hane Hesabında yer alan herhangi bir (1) kişiye ve yalnız bu kişiye yönelik Ödüller için kullanmasına olanak tanıyan hesabı ifade eder.
BAEC Üyesi BAEC'in bir üyesini ifade eder.
BAEC Şartları ve Koşulları www.britishairways.com/avios adresinde bulunan BAEC Şartları ve Koşulları'nı ifade eder.
British Airways Executive Club (BAEC) British Airways Executive Club programı ve bunun yerine geçen programları ifade eder.
Nakit + Avios Avios'un, Qatar Airways ile satın alınabilen uçuş biletlerinin nakit tutarı üzerinden yüzde elliye (%50) kadar tasarruf etmek için kullanılmasını ifade eder. Tam bilgiler ve uygulanan şartlar ve koşullara buradan ulaşılabilir.
Aile Bireyi Bir Asil Üyenin eşi, iki (2) yaşın üzerindeki çocukları, ebeveynleri ve eşinin ebeveynlerini ifade eder. Sadece Asil Üye Aile Programının bir parçası olarak kayıtlıdır.
Aile Programı bir Asil Üye ve en fazla dokuz (9) Aile Bireyi olmak üzere en fazla on (10) üyenin her biri tarafından kazanılan Avios puanlarını Asil Üyenin hesabında biriktirmesine olanak sağlayan Qatar Airways programını ifade eder.
GDPR 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ifade eder.
Bağlı Üye bir BAEC Üyesi ve bir PC Üyesi olan ve Privilege Club hesabını başarılı bir şekilde BAEC hesabıyla bağlayan bir kişiyi ifade eder.
Asil Üye kendi adına bir Privilege Club hesabı olan bir Privilege Club hesabı üyesini ifade eder.
PC Üyesi Bir Privilege Club Asil Üyesini ifade eder.
Üye bir BAEC Üyesi ve bir PC Üyesi olan kişiyi ifade eder.
Privilege Club Qatar Airways Privilege Club programı ve bunun yerine geçen programları ifade eder.
Privilege Club Şartlar ve Koşulları

Privilege Club için uygulanan ve buradan ulaşılabilen şartları ve koşulları ifade eder.

Qatar Airways Qatar Airways Group Q.C.S.C.'yi ifade eder
qatarairways.com zaman zaman değişikliğe uğrayan ve www.qatarairways.com adresinde bulunan Qatar Airways web sitesi sayfalarını ifade eder.
qatarairways.com/PrivilegeClub zaman zaman değişikliğe uğrayan ve www.qatarairways.com/PrivilegeClub sayfasında bulunan Privilege Club web sitesi sayfalarını ifade eder.
Ödüller Avios Group (AGL) tarafından düzenlenen herhangi bir uçuş bileti veya Avios Group (AGL) tarafından ya da adına tedarik edilen diğer mal veya hizmetleri ifade eder. BAEC'in bir üyesi tarafından uygulanabilir miktarda Avios puanının paraya çevrilmesiyle sınırlıdır;
Şartlar ve Koşullar Privilege Club ve BAEC hesaplarının bağlanmasına yönelik olan ve zaman zaman değiştirilebilen bu şartlar ve koşulları ifade eder.
Toplam Avios Bakiyesi bir Bağlı Üyenin BAEC hesap bakiyesi ve Privilege Club hesap bakiyesinin genel toplamı olan tutarı ifade eder.
Başa dön