Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Přilétající a odlétající lety mohou narazit na dlouhá zpoždění na rozjezdové dráze kvůli nepředvídaným událostem, včetně nepříznivých povětrnostních podmínek a dalších omezení. Společnost Qatar Airways udržuje určité normy služeb pro naše zákazníky během těchto zpoždění. Pokud se dlouhé zpoždění na rozjezdové dráze uskuteční na letišti v USA buď při příletu, nebo při odletu, má společnost Qatar Airways příhodný plán, jak zajistit soulad s požadavky dlouhého zpoždění na rozjezdové dráze vydanými Ministerstvem dopravy USA. (DOT).

Dlouhé zpoždění na rozjezdové dráze se může uskutečnit v následujících situacích:

  • Odlet – let má vzlétnout z letiště v USA se všemi zákazníky na palubě a ke zpoždění dojde před odletem letadla; nebo
  • Přílet – let přistál na letišti v USA a ke zpoždění dojde na příletové bráně letiště.

 

I. Postupy letecké společností během zpoždění na rozjezdové dráze na letištích v USA

a) Soulad s platnými časovými limity

U mezinárodních letů, které odlétají z letiště v USA, nepovolí společnost Qatar Airways, aby letoun zůstal na rozjezdové dráze déle než čtyři hodiny. Před dosažením limitu čtyř hodin se letoun vrátí na bránu nebo jiné vhodné místo k vystoupení z letadla a zákazník bude moci vystoupit z letadla, pokud

 1. vnitřní příkaz pilota nestanovuje, že je zde bezpečnostní důvod nebo důvod související se zabezpečením, proč letoun nemůže opustit svoji pozici na rozjezdové dráze, aby mohli cestující vystoupit z letadla, nebo

2. řízení letového provozu neradí vnitřnímu příkazu pilota, že vrácení na bránu nebo jiné místo k vystoupení z letadla k tomu, pokud by cestující vystupující z letadla významně narušili provoz letiště.

Opatření péče o zákazníky

Qatar Airways poskytne cestujícím odpovídající stravu a pitnou vodu nejpozději dvě hodiny poté, co letoun opustí bránu (v případě odletu) nebo se dotkne země (v případě příletu), pokud letoun zůstává na rozjezdové dráze, pokud vnitřní příkaz pilota nestanovuje, že bezpečnostní nebo zabezpečovací zájmy brání takovéto službě. Qatar Airways poskytne fungující toalety s umývárnou na letišti během dlouhých zpoždění na rozjezdové dráze. Zjistíme také potřeby pohodlí zákazníků a potřebné lékařské požadavky našich zákazníků, zatímco je letoun na rozjezdové dráze

c) Komunikace se zákazníky

Posádka Qatar Airways bude zákazníky informovat prostřednictvím oznámení na palubě každých 30 minut týkajících se následujícího:

 1.Stav a příčina zpoždění, pokud jsou známé;

2. Oznámení zákazníkům, kteří mohou vystoupit z letounu, pokud skutečně příležitost k vystoupení.

II. Zdroje

Qatar Airways zajistí dostupnost příslušných zdrojů, aby se účinně vypořádal se situacemi dlouhého zpoždění na rozjezdové dráze.

III. Koordinace

Zkoordinovali jsme náš plán pro mimořádné případy s řízením bezpečnosti přepravy v USA a úřady na letištích na každém letišti v USA, které společnost Qatar Airways obsluhuje i naše letiště pro pravidelné odklony v USA, abychom lépe sloužili našim zákazníkům.

Přeskočit nahoru