sponsorship | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Posílování naší celosvětové komunity

Qatar Airways hrdě podporuje širokou škálu sportovních aktivit a iniciativ po celém světě, přičemž šíří povědomí o značce a vytváří trvalé a loajální vztahy s našimi zákazníky.

Kritéria sponzorství

  1. Hmotný dopad na společenství Společensky odpovědné akce zaměřené na místní společenství
  2. Šíření povědomí o značce Dlouhodobá partnerství s dalšími prestižními značkami
  3. Nezaměnitelné výhody Návratnost investic, medializace a propagace
  4. Potenciál generující zisk Vystavení cílovým trhům a segmentům Qatar Airways

Předložit návrh

Předložte svůj návrh na sponzorství minimálně 12 týdnů před navrhovanou událostí či akcí, abyste nám poskytli dostatek času na vyhodnocení svého návrhu, vyjednání dohody a naplánování naší účasti.

Proces hodnocení a časový přehled

Poté, co obdržíme návrh na sponzorství, přezkoumáme tento návrh podle následujícího postupu: 
  • Přezkoumáme návrh na sponzorství a ověříme, zda je v souladu s našimi kritérii pro sponzorství;
  • Pokud je návrh v souladu s našimi požadavky, je předán dalším interním investorům;
  • Po pečlivém přezkoumání a posouzení návrhu se učiní rozhodnutí a žádající společnost bude v souladu s tím informována;
  • Jsou-li potřebné další informace, budeme kontaktovat žádající společnost;
  • Žádající společnost bude kontaktována do čtyř až šesti týdnů od podání návrhu pouze tehdy, pokud bude návrh na sponzorství schválen. 

V důsledku vysokého zájmu o sponzorství u Qatar Airways můžeme podporovat jen omezený počet žádostí. V důsledku toho někdy zamítneme příležitosti, i když splňují naše směrnice pro sponzorství.

Qatar Airways nebude zvažovat spojení s nebo sponzorství aktivit souvisejících s politikou, náboženskými záležitostmi, extrémními sporty (tj. zápas a box), nekalou soutěží, explicitním obsahem nebo obrázky, negativním chováním nebo jakoukoliv událostí nebo činností, která se koná za méně než 12 týdnů od okamžiku podání návrhu.

Vztahy společenství

Environmentální a sociální odpovědnost je hlavním cílem sponzorství Qatar Airways.

Zjistěte, jak měníme svět
Přeskočit nahoru