Social projects | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qatar Airways podporuje program Educate a child

Image of Educate a Child logo

Educate a child je celosvětový program, který si klade za cíl výrazně snížit počet dětí na celém světě, jejichž základní právo na vzdělání je upřeno; prodloužení mandátu Její Výsosti katarské šejky Mozy bint Nasser jako zvláštní vyslankyně UNESCO pro Základní a vysokoškolské vzdělávání, obhájkyně Rozvojového cíle tisíciletí Spojených národů a členky řídícího výboru generálního tajemníka OSN Pan Ki-munovy První iniciativy celosvětového vzdělávání.

Qatar Airways na plenárním zasedání přislíbila svou podporu programu Educate a child podpisem Memoranda o porozumění (MoU) s plánem přivést kvalitní základní vzdělání milionu mimoškolních dětí. Letecká společnost usiluje o poskytování podpory prostřednictvím komplexní řady komunikačních platforem, jež jsou užitečné, aby pojaly širokou základnu cestujících po celém světě, aby je informovala a upozornila na iniciativu včetně systémů zábavy během letu, letových časopisů, webových stránek a sociálních sítí, jakož i finančními dary vybranými během letu nebo peněžními příspěvky od letecké společnosti.

Více informací o programu Educate a child

Podporujeme Nadaci pro děti s mozkovým nádorem

Image of children's brain tumor foundation logo

Nadace pro děti s mozkovým nádorem (CBTF) je organizace založená v roce 1988 za účelem zlepšení léčby, kvality života a dlouhodobého výhledu pro děti s mozkovým nádorem a nádorem míchy prostřednictvím výzkumu, podpory, vzdělávání a zastupování zájmů jejich rodin a přeživších.

Diagnóza mozkového nádoru u dítěte představuje začátek celoživotního procesu, který vyžaduje každodenní pozornost a podporu rodiny a přátel. Nadace CBTF je jednou z mála organizací, která pracuje jak s přeživším, tak jeho rodinou a podporuje je napříč nepřetržitou péčí během léčby a stejně tak i po ní. Přestože by žádný rodič neměl zažít ztrátu dítěte, organizace rovněž rodinám poskytuje podpůrné programy při bolestných odchodech. Posláním Nadace pro děti s mozkovým nádorem je zajistit, aby se tyto rodiny nikdy necítily samy a financovat výzkum, který zajistí, aby se toto zničující onemocnění vymýtilo.

Společnost Qatar Airways podporuje nadaci tím, že přispívá k organizované každoroční roční pomoci, aby získala finanční prostředky pro nadaci.

Více informací

Charitativní fond Orbis

Image of orbis logo

Společnost Qatar Airways byla jmenována oficiální leteckou společností Orbis Spojené království, celosvětovou charitou na prevenci slepoty, a to na období dvou let od září 2015.

Orbis je mezinárodní nevládní organizace, která přeměňuje životy tím, že pracuje na tom, aby odstranila slepotu, které lze předcházet, a zrakové postižení. Na světě je 285 milionů lidí, kteří jsou slepí nebo zrakově postižení, přesto ohromujícím 80 procentům nemocí zraku lze předejít nebo je lze léčit.

Jako oficiální letecká společnost Orbis Spojené království Qatar Airways dopravuje lékařské dobrovolníky ve službě do destinací letecké linky po celém světě.

Generální ředitel skupiny Qatar Airways, Jeho Excelence pan Akbar Al Baker řekl: „Qatar Airways se domnívá, že globální letectví funguje jako most mezi společenstvími a lidmi, a jsme rádi, že můžeme podporovat aktivity, které ovlivňují jednotlivce napříč každým kontinentem. Jsme hrdí, že nabízíme naši podporu Orbis Spojené království, abychom jim pomohli nadále činit velké změny pro uchování a obnovu zraku ještě více lidem po celém světě.“

Více informací

Iniciativa Save the Dream (Mezinárodní centrum bezpečnost při sportu)

Image of save the dream logo

Qatar Airways je hrdý podporovatel iniciativy Save the Dream – Zachraňte sen (Mezinárodní centrum bezpečnost při sportu).

ICSS je nezávislá nezisková organizace, jež představuje celosvětově známého a uznávaného lídra v bezpečí, bezpečnosti a bezúhonnosti při sportu. Hraje neustále rostoucí nedílnou úlohu při řešení kritických problémů ve sportu, jako je korupce, sázkové podvody a transparentnost, jakož i otázky týkající se bezpečnosti událostí a bezpečí míst konání.

Společnost Qatar Airways byla partnerem iniciativy Save the Dream na různých mezinárodních akcích, včetně události ICSS, Save the Dream, v New Yorku a týdne Save the Dream, který vám společnost Qatar Airways přivezla do Itálie. Tyto události se zabývaly důležitými tématy týkajícími se bezpečnosti sportu a představily závazek k růstu znevýhodněných dětí díky sportu.

Více informací

Podpora místních a mezinárodních komunit

Qatar Airways spolupracuje v Kataru s mnoha neziskovými organizacemi na různých projektech s místními i mezinárodními komunitami. Některé z těchto projektů jsou:

  • Zdravotní středisko v Pákistánu s Qatar Charity
  • Výlet pro děti do střediska KidZania v Kuvajtu s Dhreimou a Shafallahem
  • Ramadánový večírek Garangaou pro děti v Kataru s Katarským sociálním rehabilitačním centrem
  • Podpora autistické řeči
  • Podpora MADA střediska asistivní technologie

Přeskočit nahoru