Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Náš závazek vůči životnímu prostředí

Jako jedna z předních světových leteckých společností Qatar Airways létá do více než 150 destinací, přičemž v oblacích provozuje jeden z nejmladších flotil. Více než 200 nových letadel je na objednávku, aby zajistily, že Qatar Airways bude nadále provozovat palivově úspornou flotilu. Tato investice je základem našeho závazku k životnímu prostředí a zajišťuje prvotřídní cestovní zážitek pro naše zákazníky.

Jako člen aliance oneworld Qatar Airways spolupracuje s partnerskými leteckými společnostmi na dosažení ještě účinnějšího leteckého cestování. To zahrnuje podporu orgánů pro řízení letového provozu směřující k účinnějšímu uspořádání vzdušného provozu a spolupráci, jež umožňuje, aby cestující používali elektronické letenky na celou trasu jejich cesty, aby se snižovalo tištění papírových letenek.

Ochrana životního prostředí

Logo of IEnvA.

Náš systém ochrany životního prostředí je certifikován na nejvyšší úroveň Program IATA vyhodnocení vlivů na životní prostředí (IEnvA)

 

Neustálé zlepšování našeho vlivu na životní prostředí zajišťujeme:

  • zakotvením našich zásad, norem a postupů na ochranu životních prostředí napříč obchodními operacemi
  • nastavením a měřením postupu směrem k záměrům a cílům na ochranu životního prostředí
  • závazkem ke zřejmému vůdcovství v oblasti životního prostředí a školení všech zaměstnanců, aby řídili a udržovali pokrok směrem k našim environmentálním ambicím

Zobrazit naše zásady na ochranu životního prostředí

Změna klimatu

Letectví učiní významný příspěvek ke globální reakci na změnu klimatu a my přispíváme k rozvoji místních a mezinárodních řešení.

Qatar Airways spolupracuje s leteckými sdruženími IATA a AACO a SAFUG na vývoji celosvětových zásad pro nakládání s emisemi skleníkových plynů z letectví a plně splňuje regionální programy, jako je např. systém obchodování s emisními povolenkami EU.

Qatar Airways zlepšuje účinnost leteckého cestování prostřednictvím našeho programu na optimalizaci paliv. Sem patří testování a zavádění nových způsobů úspory paliv a snižování emisí uhlíku, jako je např.:

  • identifikace příležitostí ke snižování hmotnosti letadel a spotřeby paliva
  • optimalizace účinnosti tras letů
  • přezkum používání energií při pojíždění na přistávací dráhu a ze vzletové dráhy.

Předcházení nezákonné přepravě volně žijících zvířat

Qatar Airways má politiku „nulové tolerance“ vůči nezákonné přepravě ohrožené divoké zvěře. Obchodování s volně žijící zvěří představuje 4. největší nezákonný obchod na světě, odhadovaný na hodnotu 9 miliard $ ročně. Obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin, poháněný poptávkou po špercích, ozdobách a neprověřených léčebných postupech, je zbytečný a má tragické důsledky pro celosvětovou ochranu.

Mezinárodní letectví může být cílem překupníků, aby nevědomky přepravovalo ohroženou divokou zvěř. V reakci na tuto celosvětovou hrozbu se Qatar Airways zavazuje 

  • zvyšovat povědomí
  • zlepšovat odhalování
  • sdílet výměnu informací a nejlepší postup uvnitř odvětví

Qatar Airways je hrdým ustavujícím signatářem prohlášení přepravního průmyslu United for Wildlife (Sjednoceni ve prospěch divoké zvěře) a partnerem v rámci partnerství Snižování příležitostí pro nezákonnou přepravu ohrožených druhů USAID (ROUTES). 

 

Zpráva o udržitelném rozvoji

Ve skupině Qatar Airways věříme v naši odpovědnost v péči o životní prostředí. Zavazujeme se k prokazování vůdcovství v oblasti životního prostředí prostřednictvím činností naší globální letecké společnosti a letiště, letectví a cateringových služeb, maloobchodních prodejen a hotelů. Otevřeně sdělujeme náš dopad na životní prostředí, abychom vyvíjeli důvěru, na níž je naše dlouhodobé environmentální vůdcovství postaveno.

Každý rok připravujeme zprávu o udržitelném rozvoji s informacemi o otázkách životního prostředí, které jsou nejdůležitější pro nás a naše investory. Zprávy vytyčují pokrok, který činíme směrem k našim environmentálním cílům, a představují příklady toho, co děláme pro neustálé zlepšování našich výsledků v oblasti životního prostředí.

Stáhnout naši zprávu udržitelnosti 2015 – 2016
Přeskočit nahoru