Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Các yêu cầu về hộ chiếu và thị thực

Chúng tôi muốn bạn có một hành trình dễ chịu và thoải mái. Trước khi bạn bay cùng Qatar Airways, chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra thông tin mới nhất về các quy định hạn chế nhập cảnh cũng như các yêu cầu về hộ chiếu và thị thực.

Vui lòng lưu ý các điều kiện về nhập cảnh và hộ chiếu có thể thay đổi mà không báo trước. Hãy đảm bảo rằng bạn có visa và đáp ứng đủ các yêu cầu về sức khỏe của nước nhập cảnh. Qatar Airways sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ảnh hưởng nào đến hành trình của bạn khi không cung cấp đủ và đúng các giấy tờ yêu cầu liên quan.

Vui lòng tham khảo các lưu ý về du lịch của chúng tôi để cập nhật các thông tin và hướng dẫn, hoặc dùng mẫu bên dưới để tìm kiếm các thông tin yêu cầu nhập cảnh trước chuyến bay của bạn.

Xem các lưu ý du lịch

Kiểu tra các yêu cầu nhập cảnh

  

Bỏ qua lên đầu trang