Opóźniony lub uszkodzony bagaż | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Opóźniony bagaż

Jeśli po dotarciu do celu okaże się, że Twój bagaż nie doleciał, zapewnimy wszelką możliwą pomoc w odzyskaniu go. W większości przypadków zaginiony bagaż zostaje zlokalizowany w ciągu 24 godzin i może zostać dostarczony do domu, biura czy hotelu, jeśli pozwalają na to lokalne przepisy celne.

Jeśli opóźnienie w dostarczeniu bagażu spowoduje jakiekolwiek koszty, zrekompensujemy je (zgodnie z określonymi warunkami). W sytuacji, gdy bagaż zostanie uznany za zaginiony, odpowiedzialność linii Qatar Airways regulowana jest przepisami odpowiedniich Konwencji (Konwencji Warszawskiej, Konwencji Montrealskiej) , tam gdzie mają one zastosowanie.

Uszkodzony bagaż

Prosimy o upewnienie się, że bagaż jest wystarczająco odporny, dobrze zapakowany i odpowiednio zabezpieczony, by przetrwać typowe traktowanie w czasie podróży lotniczej.

Jeśli bagaż uległ uszkodzeniu, należy to zgłosić po przylocie przed opuszczeniem terminalu przylotów przy specjalnym stanowisku bagażowym w obszarze odbioru bagażu. Zostanie sporządzony Raport Niezgodności Własności (zwany również PIR – Property Irregularity Report) Konieczne będzie również przesłanie pisemnego żądania poprzez „Mój bagaż" w ciągu siedmiu dni od opuszczenia lotniska.

Zgłoszenie dotyczące opóźnionego lub uszkodzonego bagażu należy złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty odbioru bagażu. 

Prosimy pamiętać, że odbiór bagażu bez złożenia reklamacji w momencie jego odbioru jest przekonywującym dowodem, że został dostarczony w dobrym stanie. Oznacza to również, że akceptacja jest zgodna z warunkami umowy. 

Mój bagaż

„Mój bagaż" umożliwia sprawdzenie statusu swojego bagażu online. Dzięki tej funkcji można:

1. Powiadomić nas o opóźnionym bagażu, jeśli opuścisz lotnisko bez zgłaszania tego;

2. Poinformować nas o uszkodzonej torbie lub jakimkolwiek innym bagażu podręcznym, jeśli opuścisz lotnisko bez zgłaszania tego;

3. Sprawdzić status swojego zgłoszenia, wprowadzając uzyskany numer referencyjny.

Śledź torbę / Zgłoś roszczenie

Biuro rzeczy znalezionych

Jeśli po opuszczeniu pokładu samolotu zorientujesz się, że zostawiłeś jakąś rzecz na pokładzie samolotu, w strefie bramki lub w saloniku lotniskowym Qatar Airways, prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie się do stanowiska obsługi bagażowej Qatar Airways na lotnisku, gdzie można uzyskać pomoc w zlokalizowaniu zagubionego przedmiotu. Linie Qatar Airways nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione przedmioty osobiste pasażerów, ale dołożymy wszelkich starań, by pomóc w ich odnalezieniu.

Szukaj rzeczy znalezionych

Ograniczenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność linii Qatar Airways za uszkodzenie, zniszczenie, zgubienie lub opóźnienie w dostarczeniu bagażu ma ściśle wyznaczone granice. Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami przewozu, gdzie wyszczególnione są ograniczenia odpowiedzialności stosowane przez linie Qatar Airways.

Zobacz nasze Warunki przewozu
Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Przeskocz do góry