Advance passenger information | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

V zájmu vaší bezpečnosti a v souladu s předpisy letecké přepravy jsme povinni shromažďovat informace o pasažérech cestujících do určitých zemí. Vezměte prosím na vědomí, že jsme také povinni poskytnout určitým vládním orgánům přímý přístup k rezervacím cestujících leteckých společností. Ujišťujeme vás však, že poskytujeme pouze ty informace, které vyžadují celní a imigrační orgány.

Abyste se vyhnuli jakýmkoli prodlevám při imigrační kontrole, doporučujeme uvést přesné informace před příletem, odletem nebo přestupem na letišti.

Země vyžadující předběžné informace o cestujícím

Střední východ a AfrikaAsieEvropaSeverní Amerika
Katar a Jihoafrická republikaAustrálie, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko a Jižní KoreaItálie, Španělsko, Rumunsko a Spojené královstvíKanada a Spojené státy americké

Cestování do Spojených států


Systém elektronické cestovní registrace (ESTA) a bezvízový program (VWP)

V rámci bezvízového programu (Visa Waiver Programme, VWP) mohou občané některých zemí cestovat do Spojených států za účelem obchodu nebo dovolené na dobu až 90 dní bez víza. Pokud však cestujete v rámci bezvízového programu VWP, musíte co nejdříve před cestou, nejpozději však 72 hodin před odletem, získat elektronickou cestovní registraci (ESTA). 

Vzhledem ke změnám ve zpracování žádostí o registraci ESTA již nebude schválení v reálném čase možné. Žadatelé, kteří podají žádost v den svého odletu, riskují, že nebudou mít před plánovaným odletem schválenou registraci ESTA a nebudou tak vpuštěni na palubu letadla.

Změny vstupních požadavků pro držitele registrace ESTA

Vezměte prosím na vědomí, že cestující v následujících kategoriích již nemohou do Spojených států cestovat a vstupovat v rámci bezvízového programu Visa Waiver Programme (VWP) pomocí elektronické cestovní registrace ESTA (Electronic System for Travel Authorisation). 

  • Občané zemí zařazených do programu VWP, kteří 1. března 2011 nebo později cestovali do Íránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie nebo v těchto zemích pobývali (až na omezené výjimky).
  • Občané zemí zařazených do programu VWP, kteří jsou zároveň občany Íránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie.

Mimoto musí mít všichni cestující ze zemí zařazených do programu VWP při cestě do Spojených států elektronický cestovní pas.

Program USA Global Entry

Členové programu Global Entry mohou vstupovat do Spojených států prostřednictvím automatických kiosků, které se nacházejí na vybraných letištích v USA. Systém ke kontrole totožnosti zaregistrovaných členů využívá biometrickou technologii. 

O členství v programu Global Entry mohou požádat pouze občané a držitelé povolení k trvalému pobytu v USA a občané následujících zemí: Katar, Kolumbie, Německo, Indie, Mexiko, Panama, Singapur, Jižní Korea, Švýcarsko a Spojené království.

US Global Entry programme

Informace TSA o ochraně soukromí

Americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (Transport Security Administration, TSA) vyžaduje poskytnutí vašeho celého jména, data narození a pohlaví pro účely kontroly seznamu osob se zákazem vstupu do USA, a to na základě zákona 49 § 114 Sbírky zákonů spojených států amerických, Zákona o reformě zpravodajských služeb a prevenci terorismu (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) z roku 2004, a v hlavě 49 Sbírky federálních zákonů (CFR), částech 1540 a 1560.  

Pokud máte kontrolní číslo redress number, můžete jej také uvést. Pokud své celé jméno, datum narození a pohlaví neuvedete, může vám být znemožněno odletět nebo zamítnut vstup do prostoru pro nástup do letadla. TSA může vámi poskytnuté informace sdílet s bezpečnostními složkami, jinými zpravodajskými agenturami nebo jinými subjekty, a to v souladu se svým zveřejněným dokumentem System of Records Notice (SORN).

Cestování do Kanady

Občané zemí, které nepotřebují ke vstupu do Kanady víza (s výjimkou občanů Spojených států), musí před odletem do Kanady nebo přestupem v Kanadě získat elektronickou cestovní registraci eTA (Electronic Travel Authorisation).

Tato registrace je elektronicky propojena s cestovním pasem pasažéra a platí po dobu 5 let nebo do konce platnosti cestovního pasu, podle toho, co nastane dříve. Chcete-li zjistit více informací, po kliknutí na tlačítko níže můžete požádat o registraci eTA nebo si prohlédnout seznam zemí, jejichž občané registraci eTA potřebují.

Webové stránky eTA
Přeskočit nahoru