Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Yên tâm khởi hành với một trong những Hãng hàng không giàu kinh nghiệm nhất

Là một trong những hãng hàng không toàn cầu lớn và giàu kinh nghiệm nhất, chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng các biện pháp an toàn và vệ sinh của chúng tôi là tiêu chuẩn cao nhất trong suốt hành trình của bạn, từ khi làm thủ tục đến điểm đến của bạn.

Những hành khách sau đây không bắt buộc phải đeo khẩu trang:

  • Hành khách trên tất cả các chuyến bay có thẻ chứng nhận khuyết , thẻ miễn khẩu trang hoặc giấy chứng nhận y tế do tình trạng sức khỏe.
  • Trẻ em dưới sáu tuổi (kể cả trẻ sơ sinh).

 

Bỏ qua lên đầu trang