Hành lý miễn cước | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Thông tin sau đây sẽ giúp bạn xác định số lượng và khối lượng của các kiện hành lý mà bạn được phép mang theo trong hành trình với Qatar Airways của mình. 

Hành lý miễn cước có thể thay đổi tùy theo lộ trình và hạng khoang; vui lòng kiểm tra quy định chính xác về hành lý được in trên vé của bạn.

Biện pháp an ninh bổ sung cho các chuyến bay quốc tế đến hoặc từ Hoa Kỳ

Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) sẽ sàng lọc tất cả hành khách cùng hành lý qua đường hàng không.  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Image of British Airways logo

Hành trình của bạn có bao gồm một chuyến bay British Airways?

Tìm hiểu thêm
Bỏ qua lên đầu trang