Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
content block picture
content block picture

Hạng Phổ thông

Dịch vụ Hạng Phổ thông của chúng tôi cung cấp cho bạn chỗ để chân rộng rãi để bạn có thể ăn và ngủ thoải mái. Tủ đựng hành lý ở trên đầu của chúng tôi được thiết kế với vị trí lõm để cho phép nhiều khoảng trống trên cao, thêm cảm giác rộng rãi. 

Chúng tôi cũng cung cấp bộ tiện nghi bao gồm các vật dụng thoải mái giúp bạn khỏe khoắn trong suốt các chuyến bay dài.

content block picture
content block picture
Bỏ qua lên đầu trang