Đội máy bay | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qatar Airways có một trong những đội máy bay hàng không trẻ nhất thế giới, với tuổi máy bay trung bình khoảng năm năm. Các biến thể Airbus và Boeing thân hẹp và thân rộng hoạt động hỗn hợp các tuyến quốc tế cự ly ngắn, trung bình và dài.

content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
content block picture

Đội máy bay chở khách

Máy baySố lượngSức chứa chỗ ngồiSơ đồ chỗ ngồi
Airbus A3192110Xem
Airbus A320-20035132
144
Xem


Airbus A321-2006182Xem
Airbus A330-2007260Xem
Airbus A330-30013295
305
Xem
Airbus A340-6004372Xem
Airbus A350-90031283
339
Xem
Xem*
Airbus A350-10005327Xem
Airbus A38010517Xem
Boeing 787-830254Xem
Boeing 777-200LR9259
272
Xem
Xem*
Boeing 777-300ER48354
358
412
Xem
Xem
 

*Được trang bị Qsuite

content block picture
content block picture
Bỏ qua lên đầu trang