Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Thời đại mới của dịch vụ ăn uống ngành hàng không tập trung vào bạn. Thưởng thức các món ăn xa hoa được chế biến bởi các đầu bếp tốt nhất trên thế giới và nhấm nháp các loại rượu độc quyền được phục vụ một cách chuyên nghiệp. Thực đơn gọi món theo yêu cầu cho phép bạn thưởng thức các món ngon bất cứ khi nào bạn thích.

Lựa chọn thực đơn chay

Được thiết kế dựa trên nguyên tắc bảo tồn và hòa hợp với thiên nhiên, thực đơn chay hiện đã được phục vụ cho Hạng Thương gia trên các chuyến bay của chúng tôi.

content block picture

The perfect complement

Find the perfect beverage to accompany your perfect meal. We offer a range of refreshments, before, during and after meals. Enjoy a tantalising combination of fruity fizz or spicy zest, mocktails and fruit juices. Relax and unwind with a freshly brewed cup of coffee or tea served after each meal.

content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
content block picture
Bỏ qua lên đầu trang