บัตรกำนัลการเดินทาง | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
Explore Qatar during your journey with amazing stopover packages starting from USD 14 pp at 4-star and 5-star hotels. Qatar entry rules apply.

Qatar stopover is not currently available for the below route. You can proceed with a regular search to book your flight

Departure Close
จาก
 • ไม่ได้ระบุสนามบินขาออก
 • สนามบินขาออกไม่ถูกต้อง
swap location
ใส่จุดหมายปลาย Close
ไปยัง
 • ไม่พบสนามบินปลายทางสำหรับเที่ยวบินที่ 1
 • สนามบินปลายทางไม่ถูกต้อง
การเดินทาง
Travel DatesClose
MonTueWedThuFriSatSun
SunMonTueWedThuFriSat
 • ไม่ได้ระบุวันที่ออกเดินทาง
 • ไม่ได้ระบุวันเดินทางขากลับ
Flight 2
Departure Close
จาก
 • ไม่ได้ระบุสนามบินขาออก
 • สนามบินขาออกไม่ถูกต้อง
swap location
ใส่จุดหมายปลาย Close
ไปยัง
 • ไม่พบสนามบินปลายทางสำหรับเที่ยวบินที่ 1
 • สนามบินปลายทางไม่ถูกต้อง
Travel DatesClose
MonTueWedThuFriSatSun
SunMonTueWedThuFriSat
 • ไม่ได้ระบุวันที่ออกเดินทาง
 • ไม่ได้ระบุวันเดินทางขากลับ

ผู้โดยสาร

หมายเหตุX

หมายเหตุX

รหัสส่งเสริมการขาย

คุณต้องการเพิ่มจุดแวะพักที่โดฮาเมื่อใดในระหว่างการเดินทาง

คุณต้องการอยู่ที่กาตาร์เป็นเวลากี่วัน

 • Use Avios to pay up to 50% and save
 • Cash + Avios brings you double rewards
+ กรอกรหัสโปรโมชัน
Enter promo code

แผนการเดินทางของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารของคุณเป็นบัตรกำนัล

เพียงเข้าไปที่ "จัดการการจอง" เลือก "ยกเลิกเที่ยวบิน/ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร" และเลือกรับเงินคืนในรูปแบบของบัตรกำนัล บัตรกำนัลของคุณจะมีอายุหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร

จัดการการเดินทางของฉัน
มีบัตรกำนัลแล้วใช่หรือไม่

ใช้บัตรกำนัลของคุณเมื่อทำการจองบน qatarairways.com หรือแอปมือถือของเรา สิ่งที่คุณต้องทำคือปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ ด้านล่างนี้

offer highlights icon
ค้นหาและเลือกการเดินทางของคุณกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส
offer highlights icon
ใส่รายละเอียดผู้โดยสารที่ปรากฏบนบัตรกำนัลของคุณ
offer highlights icon
ทำการจองต่อและตรวจสอบการเดินทางของคุณ
offer highlights icon
เลือก 'แลกบัตรกำนัล' และกรอกรายละเอียดของคุณ

รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยแอปของเรา

เพิ่มการจองของคุณลงใน "การเดินทางของฉัน" เช็กอิน แล้วอัปโหลดบัตรผ่านขึ้นเครื่องดิจิทัลลงในกระเป๋าเงินของคุณ

คุณสามารถจัดการการเดินทางของคุณได้ทุกที่ รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตการเดินทางและยอดคงเหลือของ Avios เลือกการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ และอีกมากมาย

ดาวน์โหลดแอปของเรา
ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • การจองที่ยังไม่มีการใช้งานทั้งหมดจากเว็บไซต์ qatarairways.com หรือแอปมือถือของเรา สามารถนำไปแลกบัตรกำนัลหนึ่งใบที่มีมูลค่าเท่ากันกับการจองเดิมโดยหักภาษีที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
 • การแลกบัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับอัตราค่าโดยสารแบบ 'lite' หรืออัตราค่าโดยสารที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนประเภทอื่น ๆ
 • ในกรณีที่ไม่มาแสดงตัว ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวจะถูกหักออกจากมูลค่าบัตรกำนัล ณ เวลาที่ออกบัตรโดยสาร
 • สามารถใช้บัตรกำนัลสำหรับการจองภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตรกำนัล
 • สามารถขอออกบัตรกำนัลได้ตลอดเวลาภายในระยะเวลาอายุบัตรโดยสาร
 • ไม่สามารถขอบัตรกำนัลสำหรับบัตรโดยสารที่จองแบบออฟไลน์และชำระเงินออนไลน์ได้
 • สามารถขอแลกบัตรกำนัลสำหรับบัตรโดยสารที่จองออนไลน์แต่ชำระเงินออฟไลน์
 • ไม่สามารถขอแลกบัตรกำนัลสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้บัตรกำนัลได้
 • หากบัตรกำนัลมียอดเงินคงเหลือ จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หากการจองครั้งหลังมีราคาต่ำกว่ายอดคงเหลือของบัตรกำนัล
 • สามารถขอบัตรกำนัลสำหรับเที่ยวบินที่จัดการโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส หรือเที่ยวบินร่วมที่ทำการตลาดโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (หมายเลขเที่ยวบินที่เป็นรหัส QR)
 • อาจมีค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อขอคืนเงินสำหรับการจองที่ชำระโดยใช้บัตรกำนัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเรื่องอัตราค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ
 • หากคุณไม่ต้องการใช้บัตรกำนัลอีกต่อไป คุณสามารถขอรับเงินคืนได้โดยติดต่อเรา โปรดทราบว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนเงิน และกลับมาใช้มูลค่าเพิ่มเติม (โบนัส) ที่เพิ่มเข้ามา ณ เวลาที่ออกบัตรกำนัล