Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Tájékoztatjuk, hogy az Ön biztonsága, illetve a nemzetközi előírásoknak való megfelelés érdekében bizonyos korlátozások vannak érvényben az utasok poggyászában szállítható veszélyes tárgyakra, illetve más, biztonsági kockázatot jelentő árucikkekre vonatkozóan. Veszélyes árunak minősül minden olyan termék, amely kockázatot jelent az egészségre, a biztonságra, a tulajdonra vagy a környezetre nézve.

Nézze át az alábbi információt, amely ismerteti az engedélyezett és nem engedélyezett veszélyes árucikkeket, illetve azt, hogy az engedélyezett termékeket magánál, a kézipoggyászában vagy a feladott poggyászában tarthatja-e. Amennyiben a Qatar Airways előzetes engedélyére van szüksége egy veszélyes áru szállításával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a járat indulása előtt legalább 96 órával

Azokat a veszélyes árucikkeket, amelyek nem szerepelnek az alábbiakban, sem a feladott, sem a kézipoggyászban, sem magánál tartva nem viheti magával.

Kérjük, olvassa át ezt a Vízumok és további követelmények szakaszt itt, és bizonyosodjon meg róla, hogy betartja az útvonalában szereplő országokra vonatkozó korlátozásokat.

Restricted items and dangerous goods

Lőfegyverek és lőszerek

Lőfegyverek és lőszerek

Lőszer

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

Az utasok feladott poggyászukban vihetnek magukkal lőszert a Qatar Airways járatain, amennyiben azt utasfelvételkor bejelentik a légitársaságnál. A lőszerekre vonatkozó engedélyeket és dokumentációt be kell mutatni a megfelelő helyi hatóságnak mind a kiindulási országban, mind pedig a célországban.

Az utasok poggyászában csak UN0012 vagy UN0014 osztályozású lőszer engedélyezett, személyenként 5 kg bruttó tömeget meg nem haladó mennyiségben.

Megjegyzés: Mi az az UN-szám? Egy négy számjegyű szám, amit az ENSZ Szakértői Bizottsága (UNCOE) a veszélyes árucikkekhez rendel hozzá egy anyag vagy egy adott anyagcsoport vagy termékcsoport beazonosítása érdekében. Ezt az információt a lőszer biztonsági adatlapja (Safety data sheet - SDS) tartalmazza, általában a 14. szakaszban.

A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, másik csomagban kell szállítani egy kifejezetten kis mennyiségű lőszer szállítására tervezett, zárható, erős, biztonságos tárolóban (pl. erős fa, fém vagy farostlemez dobozban, esetleg más csomagolásban).

Lőszer csak egyéni használatra szállítható. A több utas által felhasználandó lőszer nem kombinálható egy vagy több csomagban, és azt nem szállíthatja csak a foglalásban szereplő egyik utas.

Forduljon hozzánk további információért.

Lőfegyverek

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

A Qatar Airways járatain az utasok a feladott poggyászban szállíthatnak egy vagy több lőfegyvert, ha azokat utasfelvételkor bejelentik a légitársaságnak. Szükség van a lőfegyverek átadását tanúsító nyilatkozat (Declaration of Surrender of Firearms) aláírására, illetve mind az indulási, mind a célország megfelelő helyi hatóságainak be kell mutatni a lőfegyverekre vonatkozó engedélyeket és dokumentációt.

A lőfegyverekből ki kell venni a töltényeket, és megfelelően be kell csomagolni őket egy kemény falú, zárható tárolóba. A lőfegyver tárolóját le kell zárni, mielőtt átvennék szállításra.

Forduljon hozzánk további információért.

Akkumulátorok és akkumulátoros működtetésű eszközök

Akkumulátorok és akkumulátoros működtetésű eszközök

Kérjük, kapcsoljon ki minden, a feladott poggyászban szállított akkumulátoros működtetésű eszközt. Ne állítsa az eszközt alvó vagy hibernáló módba, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, amelyekkel megelőzheti, hogy az eszköz véletlenül aktiválódjon vagy megsérüljön.

Kérjük ugyanakkor, hogy a rövidzárlat megelőzése érdekében külön-külön gondoskodjon a pótelemek/-akkumulátorok pólusainak védelméről, és ennek érdekében helyezze az akkumulátorokat az eredeti csomagolásukba, vagy szigetelje a pólusokat. A pólusokat szigetelheti úgy, hogy szigetelőszalagot helyez a szabadon lévő pólusokra, vagy úgy, hogy az elemeket/akkumulátorokat külön-külön műanyag zacskóba vagy védőfóliába csomagolja. Pótakkumulátor csak a kézipoggyászban szállítható. Ha egy berendezés elsődleges célja, hogy áramot szolgáltasson egy másik berendezésnek, akkor az akkumulátornak minősül, és a különálló akkumulátorra vonatkozó korlátozások vannak érvényben rá. Ilyen berendezés például a külső akkumulátor (power bank) (abban az esetben is, ha valamilyen más funkcióval is rendelkezik, például elemlámpaként szolgál), illetve a vészindító/gyorsindító (abban az esetben is, ha pumpaként, elemlámpaként stb. is szolgál).

A légi szállításra vonatkozó nemzetközi szabályozások értelmében minden lítiumakkumulátor-típusnak (pót, eszközbe szerelt, eszköz mellé csomagolt) meg kell felelnie az ENSZ Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv III. része 38.3 szakaszában ismertetett kritériumoknak.

A lítium-akkumulátorokkal kapcsolatos további részletekért kattintson ide.

Drónok (távirányítással vezérelt légijármű-rendszer - RPAS)

Kézipoggyász

Drónok - akkumulátorral és anélkül - a kézipoggyászban szállíthatók.

Azokat a drónokba szerelt és/vagy pótakkumulátorokat, amelyeknek a wattóra (Wh) besorolása meghaladja a 100 Wh értéket, de nem éri el a 160 Wh értéket, a kézipoggyászban való szállítás előtt jóvá kell hagynia a Qatar Airways légitársaságnak. A 160 Wh besorolást meghaladó wattóra értékkel rendelkező, drónba épített vagy pótakkumulátorok sem a kézipoggyászban, sem a feladott poggyászban nem szállíthatók.

A drónok akkumulátor nélkül szállíthatók a feladott poggyászban. Az eltávolított akkumulátor(ok) a kézipoggyászban szállítható(k), amennyiben megfelelnek a pótakkumulátorokra vonatkozó előírásoknak. A drónok akkumulátora nem tölthető a fedélzeten.

Egyes országokban korlátozások vannak érvényben a drónok szállítására és belépésére vonatkozóan. Kérjük, hogy utazás előtt tájékozódjon az úti célnak megfelelő helyi előírásokról és szabályozásokról.

e-cigaretta

Kézipoggyász

E-cigaretta, valamint e-szivar, e-pipa és más, személyi használatú akkumulátoros vaporizátor a kézipoggyászban szállítható. A repülőgép fedélzetén nem megengedett a berendezés vagy az akkumulátor töltése.

e-cigaretta öngyújtó

*Ez a termék csak az utasnál elhelyezve szállítható

Egy darab lítium-akkumulátoros e-cigaretta öngyújtó lehet Önnél, ami lehet lézerplazma gyújtó, tesla-tekercses gyújtó, flux gyújtó, íj vagy dupla íj rendszerű gyújtó. Az öngyújtónak biztonsági kupakkal kell rendelkeznie. Nem helyezhető sem a kézipoggyászba, sem a feladott poggyászba. A fedélzeten nem megengedett a készülék vagy az akkumulátor töltése.

Hordozható elektronikai eszközök (Portable electronic devices - PED)

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A hordozható elektronikai eszközök (PED), ide értve a hordozható orvosi elektronikai eszközöket (PMRD), a kézi- és a feladott poggyászban szállíthatók. PED eszköz többek között a kamera, mobiltelefon, laptop, táblagép és minden más, akkumulátoron keresztül kapott elektromos árammal működő berendezés.*

Az eszköz(ök) az alábbi típusú akkumulátorokat vagy elemeket tartalmazhatják: standard AA, AAA, C, D, 9 voltos elem, gombelem, tölthető és nem tölthető lítium-akkumulátorok, nikkel-metál-hidrid akkumulátor (NiMH), nikkel-kadmium akkumulátor (NiCad) stb.

Amennyiben hordozható elektronikai eszközt szállít a feladott poggyászban, kérjük, kapcsolja ki azt. Ne állítsa az eszközt alvó vagy hibernáló módba, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy megelőzze az eszköz véletlen bekapcsolását és sérülését.

* Legfeljebb 15 hordozható elektronikai eszközt szállíthat.

Lítium-akkumulátoros eszközök esetében a lítiumion-akkumulátor wattóra-besorolása nem haladhatja meg a 100 Wh értéket, és a lítiumos akkumulátorok lítiumtartalma nem haladhatja meg a 2 g-ot.

Lítium-akkumulátoros hordozható elektronikai eszközök (PED)

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Lítiumion-akkumulátorral működő hordozható elektronikai eszközök (PED), ide értve a lítium fémet tartalmazó vagy lítiumion-akkumulátoros orvosi elektronikai eszközöket (PMED) is, a kézi és a feladott poggyászban is szállíthatók.

Lítium-akkumulátoros PED és PMED eszköznek minősülnek a felhasználói elektronikai eszközök, a videokamerák, elektromos kéziszerszámok, hordozható oxigénkoncentrátorok (POC), automatizált külső defibrillátorok (AED), folyamatos pozitív légúti nyomást biztosító eszközök (CPAP) és minden más lítiumcellás vagy -akkumulátoros működtetésű berendezés.

2 g-ot meghaladó lítiumtartalommal (legfeljebb 8 g-ig) rendelkező lítium-fém akkumulátor csak a PMED eszközök esetében engedélyezett.

A PED és PMED eszközök lítiumion-akkumulátorának wattóra (Wh) besorolása meghaladhatja a 100 Wh értéket (legfeljebb 160 Wh lehet).

Amennyiben hordozható elektronikai eszközt szállít a feladott poggyászban, kérjük, kapcsolja ki azt. Ne állítsa az eszközt alvó vagy hibernáló módba, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy megelőzze az eszköz véletlen bekapcsolását és sérülését.

Ilyen eszközökben használhatóak pótakkumulátorok:

PED/PMED eszközök - összesen csak 02 lítiumion pótakkumulátor engedélyezett.

PED/PMED eszközök - összesen csak 02 lítium-fém pótakkumulátor engedélyezett.

Forduljon hozzánk további információért.

Okospoggyász

A Qatar Airways konkrét korlátozásokat vezetett be az „okospoggyász" szállítására vonatkozóan.

Az okospoggyász tartalmaz általában:

- Egy külső lítiumion-akkumulátort, amellyel tölthetők az elektronikai eszközök, például a mobiltelefonok és laptopok.

- Egy lítiumion-akkumulátort, amely elektromos rollerhez vagy hasonló járműhöz használható

- Bluetooth és/vagy rádiófrekvenciás azonosítási technológiát és wifi-csatlakoztatási lehetőséget

- GPS nyomkövetési lehetőséget GSM funkcióval vagy anélkül

- Elektronikus poggyászcímkét

- Elektronikus lakatot

- Lehet önjáró poggyász

A beépített (nem eltávolítható) lítium-akkumulátorral felszerelt okospoggyász sem fedélzeti, sem feladott poggyászként nem szállítható.

Az eltávolítható lítium-akkumulátorral felszerelt okospoggyász csak abban az esetben szállítható feladott poggyászként, ha az akkumulátort eltávolítják. Az eltávolított akkumulátort az utasnak fel kell vinnie a fedélzetre, és a kézipoggyászában kell tartania azt.

Ha az okospoggyászt fedélzeti poggyászként felviszi a fedélzetre, a lítium-akkumulátornak a poggyászban kell maradnia. Szállítás közben meg kell tenni az óvintézkedéseket a véletlen aktiválódás megakadályozása, illetve az eszköz sérülésektől való megóvása érdekében. Az eszközt teljesen ki kell kapcsolni (nem elég alvó vagy hibernáló módba állítani).

A fenti előírások nem vonatkoznak a kizárólag lítium gombelemmel működő poggyászokra.

Pótelemek - minden típus, kisméretű lítium-elemek is

Kézipoggyász

A hordozható elektronikai eszközökbe (PED) és hordozható orvosi elektronikai eszközökbe (PMED) pótelemet/-akkumulátort vihet magával.*

A lítium-fém akkumulátorok lítiumtartalma nem haladhatja meg a 2 g-ot. Emellett a lítiumion akkumulátorok wattóra (Wh) besorolása nem haladhatja meg a 100 Wh-t.

További típusok: szárazelem, nikkel-kadmium akkumulátor, alkáli elem stb.

*Legfeljebb 20 pótelemet vihet magával.

 

 

 

Lítium-akkumulátorral működő járművek

Nem engedélyezett

Kisméretű, lítium-akkumulátorral működő járműveket eltávolított akkumulátorral sem szállíthat sem a kézi-, sem a feladott poggyászban, az elemek wattóra besorolásától függetlenül. Emellett okosjárművek sem szállíthatók.

Ide tartoznak például az Airwheel és Solowheel kerekek, illetve a hoverboard, mini-segway, e-roller és balance-wheel járművek.

Sűrített gáz

Sűrített gáz

Lavinahátizsák

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Egy darab lavinahátizsákot vihet magával, amely járulékos veszélyt nem hordozó, 2.2 besorolású sűrített gáz patront tartalmaz. A hátizsák pirotechnikai trigger-mechanizmust is tartalmazhat, legfeljebb nettó 200 mg 1.4S besorolású robbanószerrel.

Kérjük, a hátizsákot úgy csomagolja be, hogy ne aktiválódhasson véletlenül. A hátizsákban lévő légzsáknak nyomáscsökkentő szeleppel kell rendelkeznie.

Forduljon hozzánk további információért.

Nem gyúlékony és nem mérgező gáz palackos kiszerelésben, mechanikus végtagokhoz

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Mind a kézipoggyászában, mind a feladott poggyászban magával vihet 2.2 besorolású, kisméretű palackban kiszerelt, a mechanikus végtagok működtetéséhez szükséges nem gyúlékony és nem mérgező gázt. Ha szükséges, hasonló méretű pótpalackokat is magával vihet, hogy biztosítsa a megfelelő gázellátást az utazás időtartamára.

Kisméretű, nem gyúlékony gázzal töltött patronok

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Önfelfújó személyi biztonsági felszerelésben (például mentőmellényben) magával vihet kisméretű gázpatronokat, 2.2 besorolású, szén-dioxidot vagy más, járulékos kockázatot nem jelentő gázzal.

Kérjük, gondoskodjon az alábbiakról:

- Az önfelfújó eszköz, például mentőmellény legfeljebb két darab kisméretű gázpatront tartalmazzon

- Személyenként legfeljebb két darab biztonsági felszerelést vigyen magával

- Minden életmentő eszközhöz legfeljebb két kisméretű pótpatront vigyen magával

- Minden eszközt úgy csomagoljon be, hogy ne aktiválódhasson véletlenül

Ha más eszközökhöz, például CO2 működtetésű kerékpáros pumpákhoz vinne magával kisméretű, nem gyúlékony, nem mérgező gázt tartalmazó patronokat, ezekből fejenként 4 patront vihet, és ezek maximális kapacitása egyenként nem haladhatja meg a 28 grammot (50 ml-es űrtartalmat).

Forduljon hozzánk további információért.

Hidrokarbon gázt tartalmazó hajformázó eszközök

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A kézi- vagy a feladott poggyászban magával vihet egy darab, hidrokarbon gázt tartalmazó hajformázó eszközt. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a védőburkolat megfelelően fel legyen helyezve a fűtőelemre.

A hajformázó az utazás egyetlen pontján sem használható a fedélzeten. Emellett sem a kézipoggyászban, sem a feladott poggyászban nem vihet magával utántöltő gázt a hajformázóhoz.

Sűrített gázt tartalmazó készülékek

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Bizonyos eszközök, például a kis hűtőszekrények, hordozható légkondicionálók, vízadagolók, jégkrémkészítő és jégkészítő gépek a működésükhöz sűrített gázt használnak.

Az IATA veszélyes árucikkekre vonatkozó szabályozása alapján az alábbi termékek mentesülnek a szabályozás hatálya alól, azzal a kitétellel, hogy nem lehetnek sérültek.

  • Nem gyúlékony, nem mérgező folyékony sűrített gázt tartalmazó gépek - nem minősülnek veszélyes árucikknek, amennyiben a gáz mennyisége nem haladja meg a 12 kg-ot.
  • Gyúlékony, nem mérgező folyékony sűrített gázt tartalmazó gépek - nem minősülnek veszélyes árucikknek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
    • Kevesebb mint 100 g gyúlékony, nem mérgező folyékony gázt tartalmaznak.
    • A gép alkatrészeit a gép működési nyomásának legalább a háromszoros értékére tervezték, és ezen az értéken tesztelték.

Úgy tervezték és gyártották, hogy a gázt magába zárja, és a nyomásnak ellenálló komponensek a légi szállítás normál feltételei között ne robbanjanak és ne repedjenek szét.

Üzemanyag

Üzemanyag

Kempingtűzhelyek

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

Magával vihet egy kempingtűzhelyet üres üzemanyagtartállyal, amelyben korábban gyúlékony folyékony üzemanyag volt. Emellett magával vihet egy üres üzemanyagpalackot, amelyben korábban gyúlékony folyékony üzemanyag volt.

Kérjük, gondoskodjon az alábbiakról:

- A kempingtűzhelyek üzemanyagtartályaiból és az üres üzemanyagpalackokból teljesen kiürítette a folyékony üzemanyagot. Annak érdekében, hogy a veszély nullára csökkenjen, legalább egy órán át ürítse az üzemanyagtartályt és palackot, majd legalább hat órán át hagyja kupak nélkül, hogy a maradék üzemanyag elpárologjon. Elfogadható megoldás az is, ha valamilyen alternatív módszerrel, például főzőolajat az üzemanyagtartályba vagy palackba töltve a maradék folyadék lobbanáspontját a gyúlékony folyadék lobbanáspontja fölé emeli, majd kiüríti az üzemanyagtartályt és/vagy a palackot.

- A kempingtűzhelyek üzemanyagtartályára és az üzemanyagpalackokra szorosan rácsavarta a kupakot.

- A kiürített üzemanyagtartályú kempingtűzhelyeket és az üzemanyagpalackokat nedvszívó anyagba, például papírtörlőkendőbe csomagolta, és polietilén vagy hasonló anyagú zacskóba helyezte. A zacskó nyílását le kell zárni a simítózárral, ennek hiányában gumigyűrűvel vagy zsineggel.

A vadonatúj kempingtűzhelyek, illetve az ezekhez használható vadonatúj üzemanyagpalackok, amelyek soha nem tartalmaztak gyúlékony folyékony üzemanyagot, nem minősülnek veszélyes árucikknek, és korlátozás nélkül szállíthatók. Javasoljuk azonban, hogy ennek visszaigazolásáért utazás előtt vegye fel a kapcsolatot a Qatar Airwaysszel.

Forduljon hozzánk további információért.

Üzemanyagcellák

Kézipoggyász

Üzemanyagcellás hordozható elektronikai eszközök (PED), például kamerák, mobiltelefonok, laptopok és videokamerák a kézipoggyászban szállíthatók.

Emellett a kézipoggyászban magával vihet legfeljebb két pót üzemanyagcella patront.

Az üzemanyagcellákra további korlátozások vonatkoznak. További információért forduljon hozzánk.

Folyadékok

Folyadékok

Alkoholtartalmú italok

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Alkoholtartalmú italok a kézipoggyászban és a feladott poggyászban is szállíthatók. Kereskedelmi kiszerelésben az ital alkoholtartalma meghaladhatja a 24%-ot, de legfeljebb 70% lehet, legfeljebb 5 literes kiszerelésben. Az alkoholtartalmú italok maximális mennyisége utasonként nettó 5 liter. Az alkalmazandó előírások értelmében a legfeljebb 24%-os alkoholtartalmú italok nem minősülnek veszélyes árucikknek.

Más előírások következtében (mint amilyen például a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó előírás) kézipoggyászban szállítva a mennyiség csökkenhet. Kérjük, ellenőrizze az adott országokra vonatkozó és a vámszabályokat is.

Folyadékok és gélek

Kézipoggyász

Folyadékok, gélek, paszták és aeroszolok legfeljebb 100 ml tartalmú tárolóban szállíthatók a kézipoggyászban. A 100 ml-nél nagyobb űrtartalmú tárolók nem vihetők fel a fedélzetre, abban az esetben sem, ha csak részlegesen vannak feltöltve.

A tárolókat átlátszó, lezárható, 1 liter űrtartalmú, legfeljebb 20 x 20 cm méretű zacskóba kell betenni. Figyeljen arra, hogy minden tároló kényelmesen elférjen a műanyag zacskóban.

A repülőtéren a biztonsági ellenőrzés során felkérik, hogy a folyadékokat tartalmazó átlátszó zacskót külön mutassa be átvilágításra.

Ha csecsemővel utazik, vagy ha az étrendjét illetően speciális igényei vannak, a járat idejére szükséges, észszerű mennyiségű ételt magánál tarthat.

Ha többet szeretne megtudni a bébiételek és gyógyszerek szállítására, valamint az étrendet illető speciális igényekre vonatkozó kivételekről, tájékozódjon a GYIK-ben.

 

Gyógyászati termékek

Gyógyászati termékek

Folyékony nitrogén szigetelve lezárt csomagolásban

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Mind a kézipoggyászban, mind a feladott poggyászban magával vihet szigetelve lezárt, porózus anyagba teljes mértékben abszorbeált, alacsony hőmérsékletű, hűtött folyékony nitrogént tartalmazó csomagot. A csomag csak nem veszélyes árucikkeket tartalmazhat.

Gyógyászati célú oxigén- vagy légtartályok

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Gyógyászati célra magával vihet oxigén- vagy légtartályt. A tartályok egyenként nem haladhatják meg az 5 kg bruttó súlyt.

Folyékony oxigénnel működő, személyes használatú gyógyászati célú oxigénes eszközöket sem magánál, sem a kézipoggyászban, sem a feladott poggyászban nem szállíthat.

Forduljon hozzánk további információért.

Radioizotópos szívritmus-szabályozó

Implantált vagy külsőleg rögzített radioizotópos szívritmus-szabályozóval és egyéb eszközökkel, ide értve a lítiumelemes eszközöket is, engedélyezett az utazás.

Nem fertőző példányok gyúlékony folyadékban

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Kis mennyiségű gyúlékony folyadékban mind a kézipoggyászban, mind a feladott poggyászban magával vihet nem fertőző példányokat. Nem fertőző példány alatt többek között különböző emlősök, madarak, kétéltűek, hüllők, halak, rovarok és más gerinctelenek példányait értjük, a gyúlékony folyadék pedig UN 1170, UN 1198, UN 1987 vagy UN 1219 besorolású lehet.

Kérjük, gondoskodjon az alábbiakról:

(a) A példányok legyenek:

- Alkoholba vagy alkoholos oldatba mártott papírtörlőbe és/vagy gézbe csomagolva, majd műanyag zacskóba helyezve és hővel lezárva, úgy, hogy a zacskóban a szabadon lévő folyadék mennyisége ne haladja meg a 30 ml-t, vagy;

- Fiolába vagy más merev falú tárolóba helyezve, legfeljebb 30 ml alkoholban vagy alkoholos oldatban;

(b) A preparált példányokat ezt követően műanyag zacskóba kell helyezni, amit hővel le kell zárni;

(c) A zacskóba helyezett példányokat egy másik, nedvszívó anyagból készült műanyag zacskóba kell helyezni, amit hővel le kell zárni;

(d) Az így kapott csomagot egy megfelelően párnázott anyagból készült, erős külső csomagolásba kell helyezni;

(e) A külső csomagolásban a gyúlékony folyadék teljes mennyisége nem haladhatja meg az 1 litert; és

(f) A kész csomagot el kell látni a következő felirattal: "Scientific research specimens, not restricted as per special provision A180 applies" (kutatási célt szolgáló példány, az A180-as különleges intézkedés értelmében nem esik korlátozás alá).

Hőmérő (orvosi vagy lázmérő)

Feladott poggyász

A feladott poggyászban egy darab, személyes használatra szánt, higanyt tartalmazó hőmérőt vihet magával. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a hőmérő védőtokba legyen csomagolva.

A kézipoggyászban nem szállítható higanyt tartalmazó hőmérő.

Hőmérő vagy barométer

Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Amennyiben Ön egy kormányzati meteorológiai szervezet vagy hasonló hivatalos szervezet képviselője, és erre vonatkozóan jóváhagyással rendelkezik, a kézipoggyászban magával vihet egy higanyt tartalmazó hőmérőt vagy barométert.

A barométert vagy hőmérőt egy erős, szigetelt belső béléssel rendelkező csomagolásba vagy olyan erős, szivárgásbiztos, át nem lyukasztható anyagba kell csomagolni, amelyen nem tud áthatolni a higany, és amely a helyzetétől függetlenül megakadályozza a higany kijutását a csomagolásból.

Forduljon hozzánk további információért.

Mozgást segítő eszközök

Mozgást segítő eszközök

Mozgást segítő eszközök abban az esetben elfogadhatók, ha egy utas mobilitása egy fogyatékosság, egészségügyi probléma, az életkor vagy ideiglenes mobilitási probléma (például lábtörés) miatt korlátozott.

Akkumulátoros, mozgást segítő eszközök kifolyásmentes akkumulátorral

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

Magával vihet akkumulátoros kerekesszékeket vagy más hasonló, mozgást segítő eszközt nedves, kifolyásmentes, nikkel-metál-hidrid vagy száraz akkumulátorral. Kérjük, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak elkerülése érdekében, hogy a mozgást segítő eszköz véletlenül aktiválódjon.

A kifolyásmentes akkumulátor nem tartalmazhat szabadon lévő vagy nem abszorbeált folyadékot. Ha a mozgást segítő eszközből eltávolítja az akkumulátort, azt az esetleges pótakkumulátorokkal együtt erős, merev anyagba csomagolva a csomagtérben kell szállítani.

Legfeljebb egy darab nedves, kifolyásmentes akkumulátort vagy két darab pót nikkel-metál-hidrid vagy száraz akkumulátort vihet magával.

Forduljon hozzánk további információért.

Akkumulátoros, mozgást segítő eszközök lítium-akkumulátorral

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

Magával vihet lítiumion-akkumulátorral működő kerekesszékeket vagy más hasonló, mozgást segítő eszközöket.

Ha az akkumulátor a mozgást segítő eszközhöz van csatlakoztatva, a wattóra (Wh) besorolására vonatkozóan nincs érvényben korlátozás. Ha azonban eltávolítja az akkumulátort a mozgást segítő eszközből, az akkumulátor nem haladhatja meg a 300 Wh besorolást. Ha a mozgást segítő eszköz két akkumulátorral működik, és ezeket eltávolítja, az akkumulátorok egyenként nem haladhatják meg a 160 Wh besorolást.

Az eltávolított akkumulátort az esetleges pótakkumulátorokkal együtt védőtokba kell helyezni és az utaskabinban kell szállítani. A pótakkumulátorokra vonatkozó korlátozás: legfeljebb egy, maximum 300 Wh besorolású lítiumion-pótakkumulátort vagy két, maximum 160 Wh besorolású lítiumion-pótakkumulátort vihet magával. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy az eltávolított akkumulátorokat megfelelően becsomagolja a rövidzárlat vagy a sérülés elkerülése érdekében.

Forduljon hozzánk további információért.

Akkumulátoros, mozgást segítő eszközök kifolyásveszélyes akkumulátorral

Feladott poggyász
Jóváhagyás szükséges

Magával vihet kifolyásveszélyes akkumulátorral működő kerekesszékeket vagy más hasonló, mozgást segítő eszközöket.

Gondoskodjon róla, hogy a mozgást segítő eszköz akkumulátora, ahol az lehetséges, kifolyásbiztos szellőzőkupakkal legyen ellátva. Ha a mozgást segítő eszköz fedélzetre való felvitele, elhelyezése, rögzítése és levitele nem mindig valósítható meg álló helyzetben, vagy ha a mozgást segítő eszköz nem védi megfelelően az akkumulátort, akkor az akkumulátort el kell távolítani.

Az eltávolított akkumulátort erős, merev, szivárgásbiztos, az akkumulátorfolyadékkal szemben ellenálló csomagolásban kell szállítani. Emellett az eltávolított akkumulátort óvni kell a rövidzárlattól, a csomagolásában függőlegesen kell rögzíteni, és olyan kompatibilis nedvszívó anyaggal kell körülvenni, amely megfelelően magába tudja szívni a teljes folyadéktartalmat.

Az akkumulátort el kell látni “BATTERY, WET, WITH WHEELCHAIR” (nedves akkumulátor kerekesszékkel) vagy “BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID” (nedves akkumulátor mozgást segítő eszközzel) jelöléssel, és fel kell tüntetni rajta a “Corrosive” (maró hatású anyag) és a “Package Orientation” (állva szállítandó) címkéket. A megfelelően előkészített csomagot a csomagtérben helyezik el. További információval akkor szolgálunk, amikor a légitársaság jóváhagyásáért felveszi velünk a kapcsolatot.

Forduljon hozzánk további információért.

Személyes és tudományos felhasználás

Személyes és tudományos felhasználás

Vegyi anyagok érzékelésére alkalmas berendezés

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Amennyiben Ön a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPWC) hivatalos úton lévő tagja, és erre vonatkozó jóváhagyással rendelkezik, magával vihet vegyi anyagok érzékelésére alkalmas berendezést. Ilyen berendezés például a nem lítium-akkumulátoros vegyianyag-detektor (CAM) és/vagy a gyors riasztásra és beazonosításra szolgáló eszköz (RAID-M).

Kérjük, gondoskodjon a vegyi anyagok érzékelésére alkalmas berendezés megfelelő becsomagolásáról. A radioaktív anyagot tartalmazó eszközök aktivitási határa nem haladhatja meg az IATA veszélyes árukkal kapcsolatos előírásainak 10.3.C táblázatában ismertetett határértékeket.

Forduljon hozzánk további információért.

Szárazjég (szilárd szén-dioxid) használata romlandó termékekkel

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

A veszélyes árucikknek nem minősülő romlandó termékek legfeljebb 2,5 kg szárazjégben szállíthatók a kézipoggyászban vagy a feladott poggyászban, olyan csomagolásban, amelyből kijuthat a szén-dioxid gáz.

A szárazjeget tartalmazó feladott poggyászokon fel kell tüntetni a szárazjég nettó súlyát, és el kell látni őket "DRY ICE" (szárazjég) felirattal.

Forduljon hozzánk további információért.

Hőtermelő eszközök

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Magával vihet hőtermelő eszközöket, mint amilyen például a víz alatti (búvár-) elemlámpa vagy a forrasztópáka.

Amennyiben extrém hő termelésére képes, akkumulátoros eszközt visz magával, amely aktiválódva tüzet okozhat (például nagy intenzitású víz alatti lámpát), a hőtermelő komponenst és az akkumulátort külön kell választani.

Ennek érdekében eltávolíthatja a hőtermelő komponenst, az akkumulátort vagy más komponenst, például a biztosítékot. Az eltávolított akkumulátort védeni kell a rövidzárlattól. Az eltávolított akkumulátorokat a kézipoggyászban kell szállítani.

Forduljon hozzánk további információért.

Belső égésű vagy üzemanyagcellás motorok

Feladott poggyász

Belső égésű vagy üzemanyagcellás motorral működő motorok és berendezések csak abban az esetben szállíthatók, amennyiben megfelelnek az alábbi előírásoknak.

A motor vagy a berendezés nem tartalmazhat semmilyen más veszélyes terméket és akkumulátort.

A motornak olyan üzemanyaggal kell működnie, amely nem egyezik a veszélyes árukra vonatkozó előírások egyik osztályának besorolási kritériumaival sem, vagy

A jármű, gép vagy más berendezés üzemanyag-tartálya soha nem tartalmazott még folyadékot, vagy az üzemanyag-tartályt kimosták és megtisztították a gőzöktől, és megtették a megfelelő intézkedéseket a veszély nullára csökkentése érdekében.

Az utasnak írott vagy elektronikus formában be kell mutatnia az azt igazoló dokumentációt, hogy a mosási és megtisztítási eljárásokat elvégezték.

A motor teljes üzemanyag-rendszere nem tartalmazhat szabadon lévő folyadékot, és minden üzemanyag-csövet tömítéssel vagy kupakkal le kell zárni, vagy biztonságosan csatlakoztatni kell a géphez vagy berendezéshez.

Gyufák és cigaretta-öngyújtók

Ez a termék csak az utasnál elhelyezve szállítható

Személyes célra magánál tarthat egy doboz gyufát vagy egy kisméretű öngyújtót, amely nem tartalmazhat nem elnyelt folyékony üzemanyagot a folyékony gáz kivételével. Az öngyújtó abban az esetben megengedett, ha a gyújtás aktiválásához két különálló mozdulatra van szükség. Gyufa vagy öngyújtó a feladott vagy a kézipoggyászban nem szállítható.

Öngyújtó folyadékot vagy öngyújtó utántöltőt sem magánál, sem a feladott poggyászban, sem a kézipoggyászban nem szállíthat. Emellett nem vihet magával bárhol meggyulladó gyufát, illetve kék lánggal égő vagy szivaröngyújtót sem.

Szintén nem szállítható védőkupak nélküli vagy más, a véletlen aktiválás elleni védelemmel nem ellátott lítium-elemes öngyújtó (pl. lézerplazma öngyújtó, tesla-tekercses öngyújtó, flux öngyújtó, íj vagy dupla íj rendszerű öngyújtó.

Nem radioaktív gyógyászati célú és pipere-felhasználásra szánt termékek

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Nem radioaktív gyógyászati célú és pipere-felhasználásra szánt termékek a feladott és a kézipoggyászban is szállíthatók. Ide tartoznak az aeroszolok, mint amilyen például a hajformázó spray, parfüm és kölni, illetve az alkoholtartalmú gyógyszerek. Szintén magával vihet 2.2-es osztályba tartozó, másodlagos kockázatot nem jelentő, nem gyúlékony, nem mérgező, sportolási célra vagy otthoni használatra szolgáló aeroszol termékeket.

A nem radioaktív gyógyászati célú és pipere-felhasználásra szánt termékek, illetve a nem gyúlékony, nem mérgező, 2.2-es osztályba tartozó aeroszolok összmennyisége legfeljebb 2 kg vagy 2 l lehet. Emellett az egyes termékek nettó mennyisége nem haladhatja meg a 0,5 kg vagy 0,5 l határértéket.

Az aeroszolok fúvókáját kupakkal vagy más megfelelő módon védeni kell, hogy a flakon tartalma véletlenül ki ne juthasson. Felhívjuk figyelmét, hogy további korlátozások is érvényben lehetnek.

Kézipoggyászban szállítva a mennyiségre további korlátozások vonatkozhatnak egyéb, például a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó előírások (LAG) miatt.

Permeációs eszközök

Feladott poggyász

A levegőminőség-vizsgáló berendezésekhez használatos permeációs eszközt a feladott poggyászban vihet magával. Kérjük, gondoskodjon róla, hogy az eszköz eleget tegyen az IATA veszélyes árukkal kapcsolatos előírása A41-es különleges intézkedésének.

További korlátozások vannak érvényben. Részletekért forduljon hozzánk.

Biztonsági berendezések

Feladott poggyász
Kézipoggyász
Jóváhagyás szükséges

Veszélyes árut, például pirotechnikai anyagokat és lítium-akkumulátort tartalmazó biztonsági berendezések, például diplomatatáskák, széfek, pénztároló zacskók stb. nem szállíthatók.

A feladott poggyászban szállíthatók viszont bizonyos biztonsági berendezések, ha eleget tesznek a vonatkozó előírásoknak.

További korlátozások vannak érvényben. Részletekért forduljon hozzánk.

Por állagú anyagok

Por állagú anyagok

Por állagú anyagok

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A kézipoggyászban nem szállítható por állagú anyag 350 ml-nél nagyobb kiszerelésben, és minden ilyen anyagot további vizsgálatnak vetnek alá. A feladott poggyászban 350 ml-nél nagyobb kiszerelésben is szállítható viszont por állagú anyag.

A fenti korlátozások nem vonatkoznak az orvos által felírt por állagú anyagokra, a babahintőporra és az emberi maradványokra.

A vámmentes övezetben vásárolt por állagú anyagokat jól lezárt, csak egyszer lezárható biztonsági zacskóba (STEB) kell helyezni.

A por állagú anyagokra vonatkozó előírások az alábbi országokból és oda utazó utasainkra vonatkoznak:

Ausztrália

Ausztrália nemzetközi repülőtereiről induló utasok. A Qatar Airways járatokkal Sydney érintésével Canberrába utazóknak Sydney-ben át kell haladniuk a nemzetközi tranzitra vonatkozó biztonsági vizsgálaton.

Új-Zéland

Új-Zéland nemzetközi repülőtereiről induló utasok, ide értve azokat a transzfer-utasokat is, akik Új-Zélandon nemzetközi vizsgálópontokon haladnak át.

Katar

A Katarból közvetlen járattal az Amerikai Egyesült Államokba utazók.

Biztonsági korlátozás alá eső termékek

Biztonsági korlátozás alá eső termékek

Tompa eszközök

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A repülőgép fedélzetére nem vihetők fel olyan tompa eszközök, amelyek ütésre használva súlyos sérülést okozhatnak. Ezek a tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók. Néhány példa:

- Baseball- és softball-ütők

- Küzdősportokhoz használt eszközök

- Ütők és botok, például rendőrbot (billy club), blackjack bot és gumibot.

Robbanószerek és gyújtóanyagot tartalmazó eszközök

Jóváhagyás szükséges

Nem vihet magával olyan robbanószereket és gyújtóanyagot tartalmazó eszközöket (ide értve a replikákat), amelyek súlyos sérülést okozhatnak, vagy veszélyeztethetik a repülőgép biztonságát, ide értve az alábbiakat:

- Lőszerek (engedéllyel szállíthatók a feladott poggyászban).

- Robbanószerkezetek

- Gyújtószerkezetek és gyutacsok

- Aknák, gránátok és más katonai robbanószerek

- Pirotechnikai eszközök, ide értve a tűzijátékokat is

- Dinamitot, lőport és plasztik robbanószert tartalmazó füstgeneráló palackok vagy patronok

Fegyverek és lőfegyverek

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Nem vihet fel a repülőgép fedélzetére lőfegyvert és más olyan eszközöket, amelyek lövedéket kibocsátva súlyos sérülést okozhatnak, illetve olyan tárgyakat, amelyek összetéveszthetők ezekkel az eszközökkel, például játékokat, régiségeket és replikákat. Az alábbi eszközök azonban szállíthatók a feladott poggyászban:

- Bármilyen típusú lőfegyver, ide értve a pisztolyokat, revolvereket, puskákat és vadászpuskákat (feladott poggyászban engedéllyel szállíthatók).

- Játékfegyverek, replikák és lőfegyverek utánzatai, amelyek valódi fegyvernek tűnnek

- Lőfegyverek alkatrészei, ide értve a teleszkópos irányzékokat

- Sűrített levegős és szén-dioxidos fegyverek, ide értve a pisztolyokat, puskákat és airsoft fegyvereket is

- Jelzőpisztolyok és startpisztolyok

- Íjak, számszeríjak és nyílvesszők

- Szigonypuskák

- Parittyák és hajítógépek

Elektromos sokkoló fegyverek és ártalmatlanító eszközök

Feladott poggyász
Kézipoggyász

Kábításra alkalmas eszközök nem vihetők fel a repülőgép fedélzetére. Ezek az eszközök a feladott poggyászban engedéllyel szállíthatók:

- Sokkolásra alkalmas eszközök, például sokkolóbotok és sokkolók

- Állatok kábítására és leölésére alkalmas eszközök

- Semlegesítésre és ártalmatlanításra alkalmas vegyi anyagok, gázok és permetszórók, így például gázspray, paprikaspray vagy kapszaicin-spray, könnygáz, savtartalmú spray és állatriasztó spray

Éles tárgyak

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A repülőgép fedélzetére nem vihetők fel szúrós vagy éles tárgyak. Az alábbi tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók:

- Darabolószerszámok, például balták, bárdok és fejszék

- Jégcsákányok és jégvágók

- Borotvapengék és dobozvágók

- 6 cm-nél hosszabb pengéjű kések

- A forgástengelytől mérve 6 cm-nél hosszabb élű ollók

- Szúrós vagy éles, küzdősportokhoz használt eszközök, például kardok és szablyák

Ezek a tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók.

Szerszámok

Feladott poggyász
Kézipoggyász

A repülőgép fedélzetére nem vihetők fel olyan szerszámok, amelyek súlyos sérülést okozhatnak. Az alábbi tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók:

- Feszítővasak

- Fúrók és fúrófejek, ide értve a vezeték nélküli hordozható elektromos fúrókat is

- 6 cm-nél hosszabb pengéjű vagy tengelyű szerszámok, amelyek fegyverként használhatók, például csavarhúzók és vésők

- Fűrészek, ide értve a vezeték nélküli hordozható elektromos fűrészeket is

- Forrasztólámpák

- Csavarozók és szögbelövők

Ezek a tárgyak a feladott poggyászban szállíthatók.

A fenti mennyiségekre további korlátozások és/vagy előírások vonatkozhatnak a terméktől vagy az anyag fizikai állapotától függően, mint amilyen például a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó előírás (LAG) és más helyi előírások.

Kérjük, hogy veszélyes termékek csomagolásakor tartsa be a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a megfelelő helyi hatóságok előírásait.

Ugrás a tetejére