Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Qatar Airways se snaží věnovat péči zákazníkům se zvláštními potřebami.

Abychom vám mohli zajistit lepší služby, kontaktujte nás a sdělte nám své specifické požadavky při provádění rezervace. Pokud jste byli požádáni o vyplnění zdravotního formuláře (Medical Information Form, MEDIF), pak jej musíte odeslat nejpozději 48 hodin před odletem*.

Určité zvláštní požadavky, jako například speciálně připravená jídla, žádost o asistenci osobám na invalidním vozíku, uložení asistenčních pomůcek, výběr sedadla nebo službu doprovodu pro zrakově postižené osoby, nám můžete sdělit na stránce „Úprava rezervace“. Je možné, že v případě některých požadavků na speciální asistenci budete muset vyplnit zdravotní formulář (MEDIF).

Některé pokyny týkající se speciální asistence, kterou nabízíme, jsou popsány níže. Pokud máte nějaký specifický dotaz, požádejte prosím o vysvětlení svou cestovní kancelář nebo kontaktní centrum.

* Mějte prosím na paměti různé časové zóny a pracovní doby v jednotlivých zemích, abyste formulář odeslali včas.

Stáhnout formulář MEDIF

Asistence osobám s omezenou pohyblivostí

Pokud máte v plánu cestovat se svým vlastním invalidním vozíkem nebo chcete požádat o asistenci s invalidním vozíkem, pak nás prosím informujte ideálně při provádění rezervace a nejpozději 48 hodin před odletem. Váš invalidní vozík nebo kompenzační pomůcku přepravíme zdarma. 

Více informací

Na letišti

Na všech letištích jsou k dispozici invalidní vozíky, které si můžete vyžádat až 48 hodin před odletem, a to buď online na stránce „Úprava rezervace“, nebo prostřednictvím kterékoli z našich rezervačních kanceláří.

Více informací

Na palubě

Letadla Qatar Airways mají na palubě celou řadu prvků pro osoby s omezenou pohyblivostí, jako například sedadla s pohyblivými loketními opěrkami a madla na toaletách. Navíc jsou v našich letadlech Airbus A319, A330, A340, A350, A380 a Boeing 777 a 787 k dispozici palubní invalidní vozíky.

Více informací

Cestování s asistenčním psem

Image of a pet's passport

Postupy společnosti Qatar Airways v otázce přijímání živých zvířat k přepravě jsou plně v souladu s nařízeními Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) pro přepravu živých zvířat a také v souladu s jakýmikoli dalšími vládními nařízeními požadovanými zemí odletu, tranzitní zemí nebo cílovou zemí.

Na určitých trasách společnost Qatar Airways povoluje přepravu až 2 asistenčních psů v kabině cestujících, a to zdarma jako doprovod hendikepovaného cestujícího.

Více informací

Speciální dietní požadavky

Pokud pro svůj let požadujete speciální jídlo, například ze zdravotních důvodů, informujte nás prosím při rezervaci nebo online na stránce „Úprava rezervace“.

Informace pro alergiky

Snažíme se maximálně vyhovět pasažérům se zvláštními potřebami v souvislosti s alergiemi. Jelikož jsou však naše lety otevřené široké veřejnosti, nemůžeme zaručit prostředí zcela bez alergenů.

Smyslové poruchy

Pokud potřebujete jakoukoli asistenci a doprovod k letadlu nebo od letadla, informujte nás prosím předem, abychom mohli vše zařídit. O speciální služby můžete požádat také online na stránce „Úprava rezervace“ nejméně 48 hodin před odletem.

  • Pasažéři s poruchou sluchu
    Na palubě letadla vám naše posádka poskytne bezpečnostní instrukce a nezbytnou asistenci během letu. Bezpečnostní instruktážní video obsahuje titulky v angličtině a arabštině.

  • Pasažéři s poruchou zraku
    Na palubě letadla vám naše posádka poskytne bezpečnostní instrukce a nezbytnou asistenci během letu. Pro cestující se zvláštními potřebami jsou na palubě k dispozici karty s bezpečnostními pokyny v Braillově písmu. Karta je k dispozici v angličtině a arabštině.

Kontaktujte nás

Cestující těhotné ženy

Dříve než si zarezervujete letenku, společnost Qatar Airways vám doporučuje navštívit lékaře a zjistit, zda můžete cestovat letadlem s ohledem na svůj zdravotní stav a délku vašeho plánovaného letu.

Způsobilost k letu se společností Qatar Airways během těhotenství závisí na stupni vašeho těhotenství. Může se stát, že budete před letem požádána o předložení lékařského potvrzení. 

Přečtěte si požadavky

Plán usnadnění pro hendikepované cestující na letech z a do Austrálie

Společnost Qatar Airways připravila tento Plán usnadnění (Facilitation Plan), který přináší informace pasažérům se speciálními potřebami a umožňuje jim poskytnout společnosti Qatar Airways informace nezbytné pro zajištění co nejpříjemnějšího cestovního zážitku. Plán usnadnění se vztahuje na lety společnosti Qatar Airways v Austrálii.

Stáhnout plán

Americká legislativa

Řádná péče o zákazníky se zdravotním postižením a jinými zvláštními potřebami

Personál Qatar Airways je náležitě proškolený a uvědomuje si potřeby a požadavky našich zákazníků, kteří vyžadují další asistenci, včetně osob se zdravotním postižením a nezletilých osob bez doprovodu. Dbáme na to, aby naši zákazníci nebyli na základě svého hendikepu nijak diskriminováni. V případě dlouhého čekání na letištní ploše amerického letiště naše palubní posádka vynaloží maximální úsilí, aby se řádně postarala o cestující se zdravotním postižením nebo zvláštními potřebami.

Zákazníci si mohou vyžádat kopii této části 382, nařízení týkajících se nediskiriminace na základě zdravotního postižení v letecké dopravě, v přístupném formátu od Ministerstva dopravy jedním z následujících způsobů:

  • v případě telefonátů v rámci Spojených států amerických telefonicky na bezplatné asistenční lince pro hendikepované cestující v letecké dopravě na čísle 1 800 778 4838 (hlas) nebo 1 800 455 9880 (TTY),
  • telefonicky na oddělení ochrany zákazníků v letecké dopravě (Aviation Consumer Protection Division) na čísle 202 366 2220 (hlas) nebo 202 366 0511 (TTY),
  • poštou od oddělení ochrany zákazníků v letecké dopravě na adrese Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590, a
  • na webové stránce oddělení ochrany zákazníků v letecké dopravě (Aviation Consumer Protection Division) (http://airconsumer.ost.dot.gov). Nyní opouštíte americkou stránku společnosti Qatar Airways. Obsah uvedený na odkazované stránce nemusí splňovat požadavky přístupnosti).

Společnost Qatar Airways dbá na to, aby hendikepovaní zákazníci měli stejný přístup k našim zařízením a službám. Pokud během své cesty zaznamenáte problém týkající se služeb pro hendikepované zákazníky, můžete kontaktovat našeho pracovníka pro řešení stížností. Tento pracovník je speciálně vyškolen a nachází se na všech letištích v USA, na která létáme. K dispozici je během provozní doby a může vám zodpovědět vaše dotazy a zajistit dodržování nařízení 14 CFR, části 382 Ministerstva dopravy a zásad společnosti Qatar Airways.  Máte-li jakýkoli dotaz týkající se služeb pro hendikepované zákazníky před svou cestou s Qatar Airways nebo po absolvování cesty, můžete kontaktovat společnost Qatar Airways na čísle +1-833-607-2675 v rámci Spojených států i po celém světě.

Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Přeskočit nahoru