Declaraţia de confidenţialitate | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră este foarte importantă pentru grupul Qatar Airways şi înţelegem cât de importantă este pentru dumneavoastră. Dorim să vă simţiţi în siguranţă atunci când ne vizitaţi site-urile web sau folosiţi serviciile noastre şi ne luăm angajamentul să păstrăm confidenţialitatea datelor dumneavoastră atunci când faceţi acest lucru. Solicităm angajaţilor, furnizorilor şi partenerilor noştri să păstreze confidenţialitatea, în conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor.

Prezenta declaraţie de confidenţialitate (împreună cu Termenii şi condiţiile noastre, Politica noastră privind modulele cookie şi orice alte documente la care se face referire în prezentul document) stabileşte baza în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau în care ni le furnizaţi („Declaraţia de confidenţialitate”). Citiţi cu atenţie următoarele informaţii pentru a înţelege concepţiile şi practicile noastre referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această declaraţie de confidenţialitate poate să fie modificată în timp pentru a respecta legile sau pentru a răspunde schimbării cerinţelor noastre organizaţionale. Pe site-ul nostru web veţi găsi cea mai recentă declaraţie de confidenţialitate. Vă vom informa în mod corespunzător în legătură cu orice modificări relevante ale acestei declaraţii de confidenţialitate. Sub rezerva legilor aplicabile, versiunea în limba engleză a acestei declaraţii de confidenţialitate va prevala asupra oricărei alte versiuni a sa în altă limbă. 

În sensul Regulamentului general privind protecţia datelor, operatorul este Qatar Airways Group, Q.C.S.C. o societate pe acţiuni de tip închis din Qatar cu sediul social în Qatar Airways Tower, PO Box 22550, Doha, Statul Qatar (denumită în continuare „Qatar Airways”, „noi” sau „nouă”).

Qatar Airways a adoptat o politică de participare prin care să decideţi dacă doriţi să primiţi buletinele informative şi ofertele noastre. Puteţi să trimiteţi în orice moment o cerere de retragere a acordului, contactând Qatar Airlines (consultaţi secţiunea 10) sau conectându-vă la contul dumneavoastră online Qatar Airways, contul Privilege Club sau Qbiz şi gestionând preferinţele de marketing.

 

Planul de protecţie a datelor

Pe lângă declaraţia noastră de confidenţialitate, Qatar Airways a adoptat o abordare revizuită privind protecţia datelor care oferă o bază juridică globală şi simplificată pentru toate bazele de date şi aplicaţiile care fac schimb de date personale în cadrul şi în afara grupului de companii Qatar Airways. 

Aflaţi mai multe despre abordarea noastră privind protecţia datelor

Ultima actualizare: septembrie 2018

Mergeți la început