sponsorship | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Un plus de valoare pentru comunitatea noastră globală, o sponsorizare o dată

Qatar Airways susţine cu mândrie o gamă largă de activităţi şi iniţiative sportive în întreaga lume, sporind vizibilitatea mărcii noastre şi stabilind relaţii de lungă durată şi de fidelizare cu clienţii noştrii.

Lista sponsorizărilor

     

Criterii de sponsorizare

  1. Impact vizibil asupra comunităţii Evenimente responsabile din punct de vedere social, axate pe comunitatea locală
  2. Punerea în valoare a mărcii Parteneriate pe termen lung cu alte mărci de prestigiu
  3. Avantaje clar identificabile Rentabilitatea investiţiilor, mediatizarea şi publicitatea
  4. Posibilităţi generatoare de profit Expunerea pe piaţă şi pe segmentele de piaţă ţintă ale Qatar Airways

Trimiteţi o propunere

Trimiteţi propunerea de sponsorizare cu cel puţin 12 săptămâni înainte de evenimentul sau activitatea propusă, pentru a ne lăsa timp suficient pentru evaluarea propunerii, negocierea contractelor şi planificarea participării noastre.

Procedura şi termenele de evaluare

La primirea unei propuneri de sponsorizare, analizăm această propunere conform procedurii de mai jos: 
  • Analizăm propunerea de sponsorizare, pentru a verifica dacă aceasta îndeplineşte criteriile noastre de sponsorizare;
  • Dacă propunerea îndeplineşte cerinţele noastre, aceasta este transmisă altor părţi interne implicate în activitatea noastră;
  • După o atentă analiză şi evaluare a propunerii, se va lua o hotărâre, care îi va fi adusă la cunoştinţă companiei solicitante;
  • Dacă avem nevoie de informaţii suplimentare, vom lua legătura cu compania solicitantă;
  • Compania solicitantă va fi contactată în interval de patru până la şase săptămâni de la trimiterea propunerii, numai dacă propunerea de sponsorizare este aprobată. 

Din cauza interesului ridicat pentru sponsorizarea companiei Qatar Airways, nu putem accepta decât un număr limitat de solicitări. Prin urmare, uneori refuzăm ofertele, chiar dacă acestea corespund instrucţiunilor noastre de sponsorizare.

Qatar Airways nu va lua în considerare asocierea cu sau sponsorizarea activităţilor legate de politică, religie, sporturi extreme (adică wrestling şi box), concurenţă neloială, conţinut sau imagini explicite, comportament negativ   sau orice eveniment ori activitate desfăşurată în mai puţin de 12 săptămâni de la data trimiterii propunerii.

Relaţiile cu comunităţile

Responsabilitatea ecologică şi socială reprezintă obiectivul major al sponsorizărilor companiei Qatar Airways.

Aflaţi cum aducem o contribuţie esenţială la nivel global
Mergeți la început