Terms and conditions | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Termeni şi condiţii

Toate materialele de pe acest site, site-ul pentru mobil şi aplicaţiile mobile sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale şi /sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale sunt proprietatea QATAR AIRWAYS sau sunt utilizate cu permisiunea proprietarilor lor sau conform altor dispoziţii legale. Materialele protejate includ, dar nu se limitează la, textul, mărcile comerciale, codul sursă, bazele de date, logo-urile, fotografiile, imaginile, clipurile video, clipurile audio, desenele, îmbrăcămintea comercială şi alte materiale conţinute în acest site web, site pentru mobil şi aplicaţii mobile. Toate drepturile sunt rezervate în întreaga lume.

Utilizatorii pot descărca, tipări sau reproduce porţiuni din materialele QATAR AIRWAYS pentru uz personal, necomercial şi pentru divertisment. Orice altă utilizare a oricărui material (inclusiv, fără limitare la fotografii, articole, comunicate de presă, software, comentarii, tabele sau diagrame, clipuri video, logo-uri) de pe acest site web, site pentru mobil şi aplicaţii mobile este strict interzisă. Prin exemplificare, o astfel de utilizare interzisă poate include extragerea, redistribuirea, republicarea, modificarea, difuzarea, vânzarea sau punerea la dispoziţie în alt mod a oricăror informaţii sau materiale de pe acest site web, site pentru mobil şi aplicaţii mobile (în orice format) părţilor terţe. Pe lângă această restricţie, sunteţi de acord să respectaţi toate notificările privind drepturile de autor, informaţiile sau restricţiile conţinute în orice material accesat prin intermediul acestui site web, al site-ului pentru mobil şi al aplicaţiilor mobile. Utilizarea neautorizată a acestui site web, a site-ului pentru mobil şi a aplicaţiilor mobile sau a oricăror informaţii sau materiale conţinute pe acest site web, site pentru mobil şi pe aplicaţii mobile este ilegală şi poate provoca, printre altele, o reclamaţie de daune şi poate constitui şi o infracţiune penală.

Mergeți la început