Các tùy chọn thanh toán | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Các tùy chọn thanh toán thuận tiện của chúng tôi giúp cho việc đặt vé máy bay với Qatar Airwasy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy chuẩn bị thẻ tín dụng sẵn sàng để thanh toán hoặc bạn có thể đặt vé máy bay và thanh toán bằng dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal?

Chúng tôi có nhiều tùy chọn thanh toán để bạn lựa chọn, từ thanh toán bằng thẻ tín dụng và giữ đặt chỗ tạm thời cho đến các phương thức thanh toán một lần nhấp.

Phương thức thanh toán

  • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia và phương thức thanh toán 'nhấp để thanh toán' được chấp nhận tại một số quốc gia.
  • Khách hàng ở một số quốc gia có thể thanh toán cho các đặt chỗ trực tuyến của mình tại các ngân hàng địa phương chỉ định.
  • Xem thêm 'Các tùy chọn thanh toán khác' bên dưới để xem các tùy chọn thanh toán áp dụng cho quốc gia của bạn.

Bỏ qua lên đầu trang