Travel insurance | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
Image of the AIA logo.

Chraňte své cestovní plány a cestujte v klidu díky našemu cestovnímu pojištění.

Cestovní pojištění pro svou cestu si můžete zakoupit na qatarairways.com nebo přes „Správu rezervace“ po dokončení vaší rezervace.

Cestovní pojištění se v současnosti nabízí pro obyvatele těchto zemí: Francie, Německo, Itálie, Kuvajt, Norsko, Katar, Španělsko, Švédsko, SAE a Velká Británie.

Procházet často kladené otázky

Znění pojistky Travel Guard®

Prostudujte si prosím dokument se zněním pojistky pro zemi vašeho bydliště:

Kontaktní informace pro cestovní pojištění

Podmínky pojištění

Naše rezervační služby cestovního pojištění vystupuje jako třetí strana, která vám umožňuje získat cestovní pojištění v pohodlí našich webových stránek. Platby budou zpracovány poskytovatelem cestovního pojištění po výběru produktu cestovního pojištění ve měně uvedené na stránkách.

Toto pojištění se nevztahuje na destinace v Afghánistánu, Iráku, na Kubě, v Íránu, Sýrii, Súdánu, Severní Koreji a oblast Krymu.

Všichni cestující musí být obyvatelé země, v níž začíná cesta.

Kontaktujte prosím přímo poskytovatele cestovního pojištění v případě speciálních požadavků, jako je například dodatečné pojistné krytí atd.

V případě změn nebo zrušení si prosím přečtěte smluvní podmínky uvedené v dokumentu pojistky a kontaktujte přímo poskytovatele cestovního pojištění. To platí i pro změny nebo zrušení v důsledku změn nebo narušení itineráře letu (nebo podobných nepředvídaných okolností).

Společnost Qatar Airways nemá vliv na poplatky a smluvní podmínky, které nabízí poskytovatel cestovního pojištění.

Zveřejnění údajů

Uzavřením této pojistné smlouvy jmenovaná pojištěná osoba souhlasí se zpracováváním údajů ze strany pojistitele, které se týkají jmenované pojištěné osoby, za poskytování pojistných produktů a služeb, pro právní, administrativní a správní účely a zejména pro zpracování všech citlivých osobních údajů týkajících se pojištěné osoby.

Jmenovaná pojištěná osoba souhlasí s tím, že pojistitel dá takové informace k dispozici třetím stranám, včetně ale bez omezení jakékoliv společnosti skupiny, těm, kdo poskytují produkty či služby pojistitelovi nebo jakékoliv společnosti skupiny a regulačním orgánům uvnitř a vně země bydliště jmenované pojištěné osoby. 

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů AIG pro: Německo (německy), Itálie (italsky), Kuvajt (arabskyanglicky), Norsko (norsky), Katar (arabskyanglicky), Španělsko (španělsky), Švédsko (švédsky) a Spojené království (anglicky).

Přeskočit nahoru