Mishandled baggage | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Zpožděná zavazadla

V případě, že dorazíte do Vaší destinace bez odbaveného zavazadla, ujišťujeme Vás, že učiníme veškeré kroky k tomu, abychom Vám Vaše zavazadlo pomohli získat zpět. Zpožděná zavazadla se obvykle lokalizují do 24 hodin a lze je doručit k Vám domů, do kanceláře nebo hotelu, pokud to místní celní nařízení povolují.

Pokud Vám v důsledku pozdního dodání vašeho zavazadla vzniknou nějaké náklady, proplatíme Vám je (platí podmínky). Jsou-li zavazadla považována za ztracená, pak bude naše proplacení v souladu s upravující úmluvou (Varšavská, Montrealská úmluva)  tam, kde se vztahuje.

Poškozené zavazadlo

Zajistěte, aby Vaše zavazadlo bylo dostatečně robustní, důkladně zabalené a řádně zabezpečené, aby odolalo obvyklým úskalím letecké dopravy.

Pokud se Vaše zavazadlo poškodí, měli byste to nahlásit po příletu a před odchodem z příletového terminálu u příslušné přepážky pro zavazadla v rámci zóny výdeje zavazadel. Bude Vám vystavena Zpráva o ztraceném zavazadle (známá i pod zkratkou PIR). Jakmile opustíte letiště, budete muset rovněž do sedmi dnů podat písemnou reklamaci prostřednictvím „Moje zavazadla“.

Je třeba podat zprávu o zavazadle, s nímž bylo špatně zacházeno, nejpozději do sedmi dnů od data obdržení zavazadla. 

Vezměte prosím na vědomí, že přijetí vašeho zavazadla, bez reklamace, v době dodání, je zřejmý důkaz, že byl dodán v dobrém stavu. To také znamená, že přijetí je v souladu s podmínkami smlouvy.

Moje zavazadla

„Moje zavazadla“ Vám umožňuje kontrolovat stav Vašich zavazadel on-line. Pomocí této funkce nás můžete:

1. Upozornit o zpožděném zavazadle, pokud odejdete z letiště bez jeho nahlášení;

2. Upozornit nás o svém poškozeném zavazadle nebo jakémkoliv jiném špatném zacházení s Vaším zavazadlem, pokud opustíte letiště bez jeho nahlášení;

3. Kontrolovat stav Vaší reklamace zadáním referenčního čísla souboru, které Vám bylo poskytnuto.

Sledování zavazadla / Podání reklamace

Ztráty a nálezy

Pokud po vystoupení z letadla zapomenete nebo ztratíte své osobní věci na palubě letu s Qatar Airways nebo v odletové bráně nebo salonku Qatar Airways, kontaktujte prosím ihned službu na přepážce výdeje zavazadel Qatar Airways na letišti, aby Vám pomohla lokalizovat Vaše ztracené předměty. Společnost Qatar Airways nezodpovídá za ztracené předměty, ale učiní vše, aby Vám v nalezení pomohla.

Vyhledávat zapomenuté předměty

Omezení odpovědnosti

Qatar Airways má přísné limity své odpovědnosti za předměty, s nimiž bylo špatně zacházeno. Prostudujte si prosím naše přepravní podmínky, abyste se dozvěděli více o našem omezení odpovědnosti.

Zobrazit naše podmínky přepravy
Image of British Airways logo

Does your trip include a British Airways flight?

Find out more
Přeskočit nahoru