Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1 — Політика та цілі

Ціль

Qatar Airways Group зобов'язується відповідально ставитися до джерела походження товарів та послуг, які ми надаємо та споживаємо як група компаній. Ми прагнемо співпрацювати у всьому світі з постачальниками для розробки екологічно раціональної програми закупівель, в якій були б враховані етичні принципи та соціальні стандарти.

Сфера застосування

В цьому документі викладений мінімальний набір цінностей Qatar Airways Group, яких мають дотримуватися наші постачальники в трудових питаннях, питаннях охорони праці та техніки безпеки, захисту навколишнього середовища та ділової етики.

2 — Керівні принципи

Праця

Примусова праця заборонена. У своїй діяльності постачальники мають захищати права людини та поважати їх. Наші постачальники не повинні порушувати права людини чи бути співучасниками таких дій.

Дитяча праця заборонена. Постачальники не повинні використовувати працю осіб молодше 14 років, або, якщо працівник старше цього віку, молодше віку, який передбачений для працевлаштування законодавством країни чи країн, в якій повністю або частково виконується договір, або віку, в якому дитина закінчує обов'язкову шкільну освіту в цій країні чи країнах, залежно від того, який вік більший. Постачальники повинні дотримуватися всіх вимог чинного законодавства, що стосуються видів робіт, умов праці, медичних послуг, безпеки та освіти.

Дискримінація заборонена. Постачальники зобов'язуються  докладати  всіх зусиль, щоб забезпечити рівні можливості та однакове ставлення в процесі найму та виконання трудових обов'язків без дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігійної приналежності, політичних переконань, національності чи соціального походження та будь-яких інших ознак, які передбачені чинним законодавством.

Вимоги законодавства щодо виплати заробітної плати, робочого часу та умов праці повинні також бути дотримані. Постачальники повинні виплачувати заробітну плату в національній валюті через рівні проміжки часу, що не перевищують один місяць, в повному обсязі та безпосередньо відповідним працівникам. Умови щодо заробітної плати, робочого часу та умови праці постачальників повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Будь-які утиски, жорстоке чи нелюдське поводження заборонені. Потрібно поважати всіх працівників, і постачальники не повинні використовувати будь-які погрози щодо насилля, сексуальної експлуатації чи домагань, усні чи психологічні види посягань або тиску. Заборонене жорстоке чи нелюдське поводження, примус чи фізичне покарання в будь-якій формі, а також загроза будь-якого такого ставлення.

Охорона праці та техніка безпеки

Охорона праці та техніка безпеки є основоположними. Постачальники зобов'язуються  докладати  всіх зусиль, щоб забезпечити вжиття всіх необхідних заходів для створення максимально безпечних  та здорових умов праці, включаючи проведення всього необхідного навчання для свого персоналу.

Навколишнє середовище

Qatar Airways Group несе відповідальність за захист навколишнього середовища. Наша мета — демонструвати лідерську позицію в питаннях захисту навколишнього середовища в нашій діяльності у всьому світі. Ми прагнемо досягти низьких показників викидів вуглекислого газу для вирішення проблеми зміни клімату, позитивно впливати на місцеве  навколишнє середовище та допомагати захищати природні ресурси.

Ми сподіваємося, що наші постачальники працюватимуть у відповідності до цілей Кодексу поведінки постачальника групи Qatar Airways  Group та:

  • сприятимуть досягненню цілей Qatar Airways Group в питаннях захисту навколишнього середовища та у відповідних випадках вживатимуть необхідних заходів для помітного покращення діяльності в питаннях енергетики та зміни клімату, відходів, використання водних та земельних ресурсів, боротьби з шумом та якості повітря, а також збереження природи;
  • розроблять політику щодо захисту навколишнього середовища з врахуванням існуючих на сьогодні вимог, яка підтримуватиметься більшістю представників керівного складу компанії постачальника та розповсюджуватиметься серед працівників;
  • дотримуватимуться чинного національного та місцевого законодавства, а також нормативно-правових актів щодо впливу товарів, послуг та комерційної діяльності постачальника в цілому на навколишнє середовище.

Етика

Ми сподіваємося, що постачальники дотримуватимуться найвищих морально-етичних стандартів поведінки щодо місцевого законодавства та не вдаватимуться до будь-яких  форм корупційної діяльності, включаючи, окрім іншого, вимагання, шахрайство чи хабарництво.

Постачальники  зобов'язані повідомляти про будь-яку  ситуацію, яка може призвести до конфлікту інтересів. Постачальники  повинні забезпечити, що будь-яка інформація, отримана від Qatar Airways Group, зберігатиметься конфіденційно. 

3 — Застосування

Застосування щодо постачальників

Qatar Airways Group зберігає право за погодженням з постачальниками проводити перевірки в рамках постійного моніторингу дотримання вимог Кодексу поведінки постачальників. Постачальники повинні вести та на вимогу надавати Qatar Airways Group документи, що підтверджують дотримання цього Кодексу поведінки постачальників.

Прозорість ланцюга постачання має важливе значення. Постачальники повинні на вимогу періодично надавати відповідні документи та інформацію, включаючи, окрім іншого, адреси виробничих потужностей виробництва, назви і місцезнаходження субпідрядників постачальника та результати проведених аудитів. Постачальники повинні забезпечити зберігання документації для виконання цих вимог та підтвердження дотримання вимог  цього Кодексу поведінки постачальника.

Qatar Airways Group має право проводити виїзні аудити, огляди та затверджувати плани заходів з виправлення недоліків, перевіряти реалізацію таких заходів в ланцюгу постачання та вимагати від постачальників співпраці для підвищення стандартів ланцюга постачання.

*Час від часу ми можемо вносити зміни до цього Кодексу поведінки постачальника з метою дотримання вимог законодавства або для того, щоб він відповідав умовам ведення бізнесу, які змінюються, не повідомляючи Вас про це.

Перейти на верх сторінки