Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Homepage Fares Tracking ID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL11101210

هواپیمایی قطر تمام تلاش خود را می‌کند تا نیازهای ویژه مشتریانش را برآورده سازد.

برای خدمت‌رسانی بهتر به شما، خواهش می‌کنیم که با ما تماس بگیرید و در زمان رزرو یا دست‌کم 48 ساعت پیش از پرواز، ما را در مورد نیازهای ویژه خود راهنمایی کنید.

با مراجعه به بخش «مدیریت رزرو» می‌توانید مواردی مشخص نظیر کمک در حمل ویلچر، نگهداری از وسیله کمکی در قسمت بار یا انتخاب صندلی را درخواست کنید.

content block picture

مادران باردار

کودکان بدون همراه

content block picture
بازگشت به بالا