نرخ و بار همراه ویژه کودکان | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

سن کودک شما در تاریخ رفت هر کدام از پروازهای سفرتان تعیین می‌کند که آیا او واجد بهره‌مندی از نرخ ویژه نوزادان یا کودکان است یا خیر. برای اطلاع از نوع نرخ ویژه با توجه به سن کودک خود، به جدول زیر مراجعه کنید. 

نرخ ویژه نوزادان عموماً 10 درصد نرخ ویژه بزرگسالان است، در حالی که نرخ ویژه کودکان تنها در برخی مسیرها قابل ارایه است.

نرخ ویژه نوزادان و کودکان

محدوده سنیمعیارهای پذیرشنوع نرخ ویژه واجد شرایط
از 8 روزگی تا دومین زادروزیک نوزاد به همراه یک بزرگسال

نرخ ویژه نوزادان در صورت نشستن نوزاد بر روی پای والد.

نرخ ویژه کودکان* در صورت نشستن بر روی صندلی مجزا یا صندلی کودک**

از 8 روزگی تا دومین زادروز

دو نوزاد به‌همراه یک بزرگسال:

دومین نوزاد باید بزرگتر از 12 ماه بوده و قادر به نشستن بر روی صندلی دارای کمربند ایمنی باشد.

اگر هر دو نوزاد کوچکتر از 12 ماه باشند، لازم است مسافر بزرگسال دومی هم همراهشان باشد (که حداقل 18 ساله باشد).

نرخ ویژه کودکان* در صورتی که نوزاد دوم بیش از 12 ماه داشته و بر روی صندلی مجزا یا صندلی کودک سفر کند**
از 8 روزگی تا دومین زادروز

سه نوزاد با دو بزرگسال:

سومین نوزاد باید بزرگتر از 12 ماه بوده و قادر به نشستن بر روی صندلی دارای کمربند ایمنی باشد.

اگر هر سه نوزاد کوچکتر از 12 ماه داشته باشند، لازم است مسافر بزرگسال سومی هم همراهشان باشد (که حداقل 18 ساله باشد).

توجه: هر نوزادی بیش از این تعداد (مثلاً 4 نوزاد و 3 بزرگسال) لازم است یک مسافر دیگر نیز به همراه خود داشته باشد (که حداقل 18 ساله باشد). اطلاعات رزرو مسافران همراه می‌بایست در زمان رزرو ارایه شود.

نرخ ویژه کودکان* در صورتی که نوزاد سوم بیش از 12 ماه داشته و بر روی صندلی مجزا یا صندلی کودک سفر کند**
2 تا 11 سالکودکان 2 تا 5 ساله لازم است حین سفر توسط یک فرد بزرگسال 16 سال به بالا همراهی شوند.نرخ ویژه کودکان
2 تا 11 سالکودکان 5 تا 12 ساله می‌توانند به عنوان کودکان بدون همراه سفر کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کودکان بدون همراه اینجا کلیک کنید .نرخ ویژه بزرگسالان
12 سال به بالابدون معیار پذیرش ویژهنرخ ویژه بزرگسالان

*نرخ ویژه کودکان در برخی مسیرها ارایه می‌شود. در سایر مسیرها، کودکان با نرخ ویژه بزرگسالان سفر می‌کنند.
**از صندلی کودک تنها می‌توان برای نوزادان و کودکان 6 تا 36 ماهه استفاده کرد.

  • نوزادان کوچکتر از 8 روز ممکن است تحت شرایط زیر برای پرواز پذیرفته شوند:

الف. زمانی که بنا به دلایل پزشکی لازم است سفر انجام شود، به شرطی که تأییدیه سلامت مرکز پزشکی هواپیمایی قطر از طریق «فرم اطلاعات پزشکی» (MEDIF) دریافت شود.

ب. زمانی که لازم است مادر بنا به ملاحظات انسان‌دوستانه سفر کند، به شرطی که گواهی مبنی بر مشکل‌ساز نبودن سفر برای نوزاد از یک پزشک اطفال مورد تأیید دریافت شود و مدارک ضروری سفر برای نوزاد جهت ارایه آماده باشد.

میزان بار همراه قابل ارایه با نرخ ویژه نوزادان

مسیرهامیزان مجاز
پروازهای به مقصد آرژانتین، برزیل و ایالات متحده آمریکا و بالعکس1 عدد، دارای وزن حداکثر 23 کیلوگرم (50 پوند) یا حداکثر طول 115 سانتی‌متر (45 اینچ)
سایر مسیرها10 کیلوگرم با حداکثر طول 115 سانتی‌متر (45 اینچ)

یک کالسکه یا سبد حمل برای هر نوزاد به‌صورت رایگان پذیرفته می‌شود.

میزان بار همراه مجاز کودکان

کودکان و نوزادان که با نرخ ویژه کودکان سفر می‌کنند، مجاز هستند که به اندازه بزرگسالان بار همراه داشته باشند.

مشاهده میزان بار همراه مجاز
بازگشت به بالا