بار مجاز همراه | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

اطلاعات زیر در تعیین تعداد و وزن قطعات باری  که در مدت سفر با هواپیمایی قطر مجاز به حمل آن هستید، به شما کمک می‌کند. 

سهمیه بار ممکن است بر اساس مسیر و درجه کابین متفاوت باشد؛ به مقررات بار چاپ شده بر روی بلیت توجه کنید.

اقدامات امنیتی بیشتر برای پروازهای بین‌المللی از مبدا یا به مقصد ایالات متحده آمریکا

اداره امنیت حمل و نقل (TSA) مسافران و بارهای تمام خطوط هوایی را غربالگری می‌کند.  جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا از وب‌سایت وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا بازدید کنید.

Image of British Airways logo

آیا در سفر خود با بریتیش ایرویز پرواز دارید؟

بیشتر بدانید
بازگشت به بالا