اقلام بار همراه دارای محدودیت | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

برای حفظ امنیت شما و در راستای مقررات بین‌المللی، ما برای اقلامی که می‌توانید به ‌عنوان بار همراه در دست داشته باشید یا به داخل هواپیما ببرید محدودیت‌هایی وضع کرده‌ایم.

برای این که شما و دیگر مسافران دچار تأخیر نشوید، لازم است که اقلام آسیب‌زا یا ناسازگار با رهنمودهای امنیتی یا ایمنی مربوط به بارهای داخل کابین را در بسته باری که قرار است تحویل دهید، بگذارید. این اقلام باید به صورت مناسب برای حمل به عنوان بار ثبت شده، بر اساس مقررات «کالاهای خطرناک انجمن بین‌المللی ترابری هوایی» (IATA) و مقررات محلی مرتبط، بسته‌بندی شود.

آیا در سفر خود، با یکی از خطوط هوایی همکار ما پرواز دارید؟

با هواپیمایی بریتانیا بیشتر آشنا شوید.

 

 

با رویال ایر مراکش بیشتر آشنا شوید.

بازگشت به بالا