خرید بلیت هواپیمایی قطر با کارت‌ شتاب از ایران | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)
فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه تا ۲۵% تخفیفتا ۲۵% تخفیف

فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه

تا ۲۵% تخفیف

خرید آنلاین
فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه تا ۲۵% تخفیفتا ۲۵% تخفیف

فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه تا ۲۵% تخفیفتا ۲۵% تخفیف

فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه

خرید آنلاین
فروش ویژه خرید آنلاین برای سفر در جمعه تا ۲۵% تخفیفتا ۲۵% تخفیف

با ما ایمن سفر کنید

به عنوان یکی از بزرگترین و با تجربهترین خط هوایی بین المللی در بحران کووید-۱۹، شما میتوانید با اعتماد به ما ایمن سفر کنید.

با ما ایمن سفر کنید

به عنوان یکی از بزرگترین و با تجربهترین خط هوایی بین المللی در بحران کووید-۱۹، شما میتوانید با اعتماد به ما ایمن سفر کنید.

نرخهای شگفت انگیز

همراه هم در همه سفرها

از آخرین پیشنهادها و اخبار مطلع شوید و برای سفر پیش روی خود برنامه ریزی کنید

دو مقصد در یک سفر

دو مقصد در یک سفر را با اقامت کوتاه در قطر تجربه کنید و از بسته‌های هیجان انگیز گردگشری دیسکاور قطر لذت ببرید. شروع نرخها از ۱۴ دلار.*

خرید آنلاین

همراه هم در همه سفرها

از آخرین پیشنهادها و اخبار مطلع شوید و برای سفر پیش روی خود برنامه ریزی کنید

دو مقصد در یک سفر

دو مقصد در یک سفر را با اقامت کوتاه در قطر تجربه کنید و از بسته‌های هیجان انگیز گردگشری دیسکاور قطر لذت ببرید. شروع نرخها از ۱۴ دلار.*

خرید آنلاین

سفر خود را تکمیل کنید

آنلاین خرید کنید و تا %۲۰ تخفیف بر روی خرید بار اضافه، دسترسی به سالنهای استراحت و خدمات استقبال فرودگاهی بگیرید.

سفر خود را تکمیل کنید

آنلاین خرید کنید و تا %۲۰ تخفیف بر روی خرید بار اضافه، دسترسی به سالنهای استراحت و خدمات استقبال فرودگاهی بگیرید.