Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

وسایل ورزشی

هواپیمایی قطر وسایل ورزشی را به عنوان بار ثبت شده در قالب سهمیه بار ثبت شده رایگان که بر روی بلیت درج شده است، می‌پذیرد.

وسایل ورزشی مازاد بر سهیمه رایگان مشمول نرخ اضافه‌بار همراه می‌شود.

  • اگر پیشاپیش خریداری شود، نرخ ویژه وسایل ورزشی (به استثنای خرید آنلاین اضافه‌بار) اعمال می‌شود؛
  • اگر در هواپیما خریداری شود، نرخ عادی اضافه‌بار اعمال می‌شود.

نرخ‌های بار اضافی همراه
content block picture

صندلی چرخدار

Image of a wheelchair

هواپیمایی قطر در همه هواپیماهای پهن پیکر (A330 ،A340 و B777) صندلی چرخ‌دار ارائه می‌کند. صندلی چرخدار خود مسافر رایگان حمل می‌شود و جزو سهمیه بار محسوب نمی‌شود.

اطلاعات بیشتر درباره امکانات کمک حرکتی

آلات موسیقی

Image of an acoustic guitar

آلات موسیقی ظریف را می‌توان در کابین حمل کرد ولی برای صندلی که اشغال می‌کنند باید بلیت تهیه شود. حداکثر وزن مجاز 75 کیلوگرم و حداکثر طول 120 سانتی‌متر است.

سلاح و مهمات ورزشی

برای صدور مجوز حمل سلاح و مهمات ورزشی به عنوان کارگو یا بار ثبت شده، صدور اطلاعیه و مجوز از سوی خط هوایی ضروری است. پیش از سفر، مجوزهای صادرات و واردات مرتبط باید به خط هوایی ارائه شود. از خالی بودن و بسته‌‌بندی شدن مناسب همه سلاح‌ها مطمئن شوید. مهمات ورزشی (فقط در بخش‌های 1.4S ،UN 0012 یا UN 0014) محدود به حداکثر 5 کیلوگرم برای هر مسافر است.

 

راهنمای حمل وسایل ورزشی

 

دوچرخه را می‌توان به عنوان بار ثبت شده یا کارگو حمل کرد. دوچرخه را حتما در یک جعبه مقوایی محکم و مخصوص بسته‌بندی کنید. باد تایرها باید خالی شود، پدال‌ها باید جدا شود و دسته باید در راستای طول چرخانده و ثابت شود.

تخته موج‌سواری، تجهیزات بادسواری و کایاک در صورتی به عنوان بار ثبت شده حمل می‌شود که طول آنها کمتر از 3 متر باشد و دکل/بادبان آن جداشدنی، جمع‌شدنی و قابل بسته‌بندی باشد. اقلامی با طول بزرگتر به عنوان «کارگو» حمل می‌شود. 

وسایل ماهیگیری: قلاب، تور، جعبه ابزار و دیگر وسایل حجیم به عنوان کارگو یا بار ثبت شده حمل می‌شوند. این وسایل باید به روش مناسب بسته‌بندی شوند.

وسایل گلف: کیسه و چوب گلف به عنوان کارگو یا بار ثبت شده حمل می‌شود.

وسایل غواصی: پیش از سفر از خالی بودن کپسول هوا و گاز و بسته‌بندی شدن چراغ قوه و چاقوی زیر آب مطمئن شوید.

وسایل راه‌پیمایی: مطمئن شوید که همه وسایل راه‌پیمایی به خوبی بسته‌بندی شده باشد. 

آیا در سفر خود، با یکی از خطوط هوایی همکار ما پرواز دارید؟

با هواپیمایی بریتانیا بیشتر آشنا شوید.

 

 

با رویال ایر مراکش بیشتر آشنا شوید.

بازگشت به بالا