Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL21786150 (DefaultValue) ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

คิวเครดิต

คิวเครดิตเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกระดับโกลด์และแพลทินัมของเรา สมาชิกโกลด์และแพลทินัมจะได้รับ 40 และ 60 คิวเครดิตตามลำดับและมีอายุ 12 เดือน  สมาชิกระดับโกลด์และแพลทินัมสามารถแลกคิวเครดิตของตนกับบริการต่อไปนี้ได้

content block picture
content block picture
content block picture
content block picture

ข้อมูลเพิ่มเติม

● เมื่ออัปเกรดหรือรักษาระดับสมาชิกโกลด์และแพลทินัมของคุณไว้ได้ สมาชิกจะได้รับ 40 และ 60 คิวเครดิตตามลำดับ คิวเครดิตจะมีอายุ 12 เดือน

● หากต้องการทราบจำนวนคิวเครดิตที่คุณต้องการสำหรับการอัปเกรดรางวัลและรางวัลสัมภาระส่วนเกินบนสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กรุณา เข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกของคุณและใช้คิวแคลคูเลเตอร์

● หากต้องการแลกคิวเครดิตของคุณสำหรับบัตรผ่านรับรองแขก เข้าสู่ระบบ บัญชีสมาชิกของคุณ คลิก "แลกคิวไมล์และคิวเครดิต" จากเมนูและไปที่ส่วน "ซื้อบัตรผ่านห้องรับรอง" ที่ด้านล่างของหน้า

● หากต้องการดูยอดคงเหลือของคิวเครดิตและประวัติการใช้งาน โปรด เข้าสู่ระบบ ไปที่บัญชีสมาชิกของคุณและคลิกที่ "ผลประโยชน์ของฉัน" จากเมนู

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้ามไปยังด้านบน