Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID Content Strip Manual Fares IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1- خط مشی و اهداف

هدف

ما در گروه هواپیمایی قطر برای مراقبت از منبع کالا یا خدماتی که به عنوان گروهی از سازمان‌ها فراهم و مصرف می‌کنیم، به مسئولیت خود ایمان داریم. هدف ما همکاری جهانی با تأمین‌کنندگان است تا برنامه تدارکاتی پایدار، اجتماعی و اخلاقی را شکل دهیم.

دامنه کارکرد

این سند حداقل ارزش‌های گروه هواپیمایی قطر را شرح می‌دهد که از تأمین‌کنندگان خود می‌خواهیم در رابطه با اصول اخلاقی نیروی کار، سلامتی و ایمنی، محیط زیست و تجارت رعایت کنند.

2. آیین‌نامه

نیروی کار

کار اجباری یا الزامی ممنوع است. رعایت و حفاظت از حقوق بشر در تمامی فعالیت‌های تأمین‌کنندگان الزامی است. ‌تأمین‌کنندگان ما نباید در سوء استفاده‌های حقوق بشری دخیل باشند یا در آن‌ها مشارکت کنند.

استفاده از نیروی کار کودک ممنوع است. به طور ویژه، تأمین‌کنندگان نباید از کارگران زیر 14 سال یا، اگر بیشتر از این سن است، زیر حداقل سن قانونی کشور یا کشورهایی که قراردادی به طور کلی یا جزئی در آن اجرا می‌شود، یا سن پایان تحصیلات اجباری آن کشور یا کشورها، هر کدام بیشتر بود، استفاده کنند. تأمین‌کنندگان باید الزامات قانونی حاکم در رابطه با نوع کار، شرایط کاری، خدمات مراقبتی درمانی، ایمنی و آموزش رعایت کنند.

تبعیض به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. تأمین‌کنندگان باید نهایت تلاش خود را  بکنند  تا در رابطه با استخدام و اشتغال بدون تبعیض در زمینه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، ملیت یا پیشینه اجتماعی و سایر زمینه‌های مربوطه تحت قوانین حاکم، فرصت و رسیدگی برابر و با کیفیت تضمین شود.

دستمزد، ساعات کاری و شرایط کاری نیز باید  طبق قانون رعایت شود. تأمین‌کنندگان باید دستمزد را به وجه رایج، در بازه زمانی منظم حداکثر یک ماهه، به طور کامل و مستقیماً به کارگران محق بپردازند. دستمزد، ساعات کاری و شرایط کاری که تأمین‌کنندگان فراهم می‌کنند باید مطابق با قوانین حاکم باشد. 

اذیت و آزار، رفتار خشن یا غیرانسانی به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. با تمامی کارگران باید با نزاکت و احترام رفتار شود و تأمین‌کنندگان نباید هرگز از تهدید به خشونت، بهره‌برداری یا سوء استفاده جنسی، آزار یا سوء استفاده کلامی یا روانی استفاده کنند. هیچ گونه رفتار خشن یا غیرانسانی، اجبار یا تنبیه بدنی به هر شکلی و نیز هیچگونه تهدیدی به چنین رفتارهایی قابل اغماض نیست.

سلامتی و ایمنی

سلامت و ایمنی در اولویت اول قرار دارد. تأمین‌کنندگان باید همه تلاش خود را  بکنند  تا اطمینان حاصل شود که تمامی اقدامات لازم را برای حفظ محیط کاری ایمن و سالم در بالاترین سطح ممکن، شامل ارائه تمامی آموزش‌های لازم به کارکنان خود، صورت می‌دهند.

محیط زیست

ما در گروه هواپیمایی قطر برای مراقبت از محیط زیست به مسئولیت خود ایمان داریم. آرزوی ما این است که رهبری زیست محیطی خود را در سراسر عملیات جهانی خود ثابت کنیم. هدف ما این است که به تولید کربن کمتری برسیم تا به رفع مشکل تغییر آب و هوا، مدیریت اثرگذاری خود بر محیط زیست محلی  و نیز حفظ منابع طبیعی کمک کنیم.

انتظار داریم که تأمین‌کنندگان ما در راستای اهداف

منشور اخلاقی تأمین‌کنندگان گروه هواپیمایی قطر قدم بردارند و:

  • به تحقق اهداف زیست محیطی گروه هواپیمایی قطر کمک کنند و در صورت امکان شرایط عملکرد بهینه و قابل سنجشی را در رابطه با انرژی و تغییر آب و هوا؛ فاضلاب؛ آب و خاک؛ پارازیت و کیفیت هوا؛ و حفظ طبیعت فراهم کنند.
  • خط مشی زیست محیطی را دنبال کنند که به روز است و بالاترین مقام سازمان تأمین‌کننده از آن حمایت کند و مفاد آن به اطلاع کارکنان رسانده شده باشد.
  • قوانین و مقررات ملی و محلی مربوط به اثرات زیست محیطی محصولات، خدمات و فعالیت‌های تجاری معمول تأمین‌کنندگان را رعایت کنند.

اصول اخلاقی

از تأمین‌کنندگان  انتظار می‌رود که بالاترین استانداردهای اصول اخلاقی و معنوی را نسبت به قوانین  محلی رعایت کنند و در هیچ  نوع اقدام فاسدانه‌ای شامل، اما نه صرفاً محدود به، اخاذی، کلاهبرداری یا رشوه خواری مشارکت نکنند. 

تأمین‌کنندگان  ملزم هستند هر گونه  شرایطی را که ممکن است در آن تعارض منافع وجود داشته باشد، افشا نمایند.  مسئولیت حفظ محرمانه  اطلاعات افشایی گروه هواپیمایی قطر را بر عهده دارند.

3 - دامنه اعمال

اعمال بر تأمین‌کنندگان

گروه هواپیمایی قطر این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به عنوان بخشی از نظارت مستمر بر رعایت این منشور، با همفکری تأمین‌کنندگان، بازرسی‌هایی را انجام دهد. تأمین‌کنندگان باید اسنادی را که حاکی از رعایت این منشور اخلاقی تأمین‌کنندگان است نزد خود نگهداری کنند و در صورت درخواست بتوانند آن‌ها را در اختیار هواپیمایی قطر قرار دهند.

شفافیت در زنجیره تأمین امری حیاتی است.  تأمین‌کنندگان باید بنا به درخواست، هر از چند گاهی اسناد مربوطه و اطلاعاتی شامل، اما نه صرفاً محدود به، موقعیت کارخانه تأمین کننده، نام و موقعیت پیمانکاران فرعی تأمین‌کننده و نتایج ممیزی‌ها را بر اساس تاریخ ارائه دهند. تأمین‌کنندگان باید حتماً اسناد را حفظ نمایند تا بتوانند الزامات مربوطه را فراهم کرده و رعایت منشور اخلاقی تأمین‌کنندگان را اثبات کنند.

گروه  هواپیمایی قطر این حق را دارد  که ممیزی‌هایی را در محل انجام دهد، طرح‌های اقدام اصلاحی را بازبینی و تأیید  نماید، اجرای اقدام اصلاحی در تمام زنجیره تأمین را تأیید نماید و تأمین‌کنندگان را ملزم نماید تا ضمن همکاری مطلوب، استانداردهای زنجیره تأمین را  بهبود بخشند.

*ممکن است ما هر از چند گاهی این منشور اخلاقی تأمین‌کنندگان را به منظور همخوانی با قانون یا تأمین الزامات تجاری متغیر خود و بدون اطلاع شما اصلاح کنیم

بازگشت به بالا