Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

برنامه‌های ویژه مسافرت خانوادگی

Image of a child pulling a small suitcase at the airport terminal

با به‌ اشتراک‌گذاری مزایای عضویت در باشگاه مسافرین کثیرالسفر با خانواده‌ عزیزتان، از بیشترین مزایای عضویت بهره‌مند شوید. برنامه‌های ویژه مسافرت خانوادگی ما، این امکان را در اختیار اعضای اصلی می‌گذارد که کیومایلز کسب‌شده توسط اعضای معرفی‌ شده خانواده را برای دستیابی سریع‌تر به مزایا یکجا در حساب خود جمع کنند.

اعضای اصلی برنامه‌های ویژه مسافرت خانوادگی ما در تمام سطوح می‌توانند تا 9 عضو خانواده را از میان همسر، فرزندان بزرگتر از دو سال و والدین خود معرفی کنند. هر چه سطح عضویت شما بالاتر باشد، اعضای خانواده شما کیومایلز بیشتری کسب خواهند کرد.

به غیر از اعضای خانواده، اعضای رده عنابی (ydnugruB)، هر عضو خانواده کارتعضویت مخصوص به خود را دریافت می‌کند. اعضای رده عنابی
می‌توانند کارت‌های دیجیتالی اعضای خانواده خود را چاپ، ذخیره یا با ایمیل ارسال کنند.  پس از این، آن‌ها می‌توانند هر زمان که با هواپیمایی قطر یا خطوط هواپیمایی عضو اتحادیه dlroweno پرواز می‌کنند، یا هر زمان که از خدمات خطوط هوایی همکار یا سایر شرکای ما استفاده می‌کنند، کیومایلز کسب کنند. همه کیومایلزهای کسب‌شده توسط اعضای خانواده به حساب عضو اصلی اضافه می‌شود. فعالیت‌های پروازی اعضای خانواده باعث کسب کیوپوینت نمی‌شود.

content block picture

نحوه جداسازی عضویت خود از اعضای خانواده

پس از اضافه شدن اعضای خانواده به زیرمجموعه عضو اصلی، تا 24 ماه نمی‌توان آن‌ها را جایگزین کرد. گرچه اعضای خانواده بزرگتر از 12 سال می‌توانند ارتباط خود با برنامه‌های ویژه مسافرت خانوادگی را قطع کنند و حساب عضویت خودشان به‌عنوان عضو اصلی مستقل را داشته باشند. کیومایلز کسب‌شده پیش از جداسازی در حساب عضو اصلی باقی می‌ماند.

جدول به دست آوردن کیومایلز

توضیحات رده عنابی رده نقره‌ای رده طلایی رده پلاتینیوم
(عایدی از هر پرواز (% از کیومایلز مبنا 25% 50% 100% 100%
عایدی از تراکنش‌های شرکای غیرهوایی 100% 100% 100% 100%
معرفی‌شده‌ها 9
کمترین سن عضویت 2 سال
بستگان مجاز همسر، فرزندان و والدین عضو اصلی
بازگشت به بالا