Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

1 - Πολιτική και στόχοι

Σκοπός

Στον Όμιλο Qatar Airways, θεωρούμε ευθύνη μας να φροντίζουμε για την προέλευση των αγαθών ή υπηρεσιών που προμηθεύουμε και καταναλώνουμε ως ένας όμιλος οργανισμών. Στόχος μας είναι η καθολική συνεργασία με τους προμηθευτές, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο, κοινωνικό και ηθικό πρόγραμμα προμηθειών.

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν έγγραφο περιγράφει το ελάχιστο σύνολο αξιών του Ομίλου Qatar Airways, τις οποίες επιθυμούμε να σεβαστούν οι προμηθευτές μας, αναφορικά με θέματα εργασίας, υγείας και ασφάλειας, το περιβάλλον και την επιχειρηματική ηθική.

2 - Οδηγίες

Εργασία

Η καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία απαγορεύεται. Τα Ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται σε όλες τις δραστηριότητες των προμηθευτών. Οι προμηθευτές μας δεν πρέπει να ευθύνονται ή να εμπλέκονται σε ενέργειες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παιδική εργασία απαγορεύεται. Συγκεκριμένα, οι προμηθευτές απαγορεύεται να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 14 ετών ή, εάν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, κάτω από την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας ή των χωρών στις οποίες πραγματοποιείται η σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, ή την ηλικία λήξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σε αυτήν τη χώρα ή χώρες, όποια είναι υψηλότερη. Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όσον αφορά στον τύπο και τις συνθήκες εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια και την εκπαίδευση.

Τα φαινόμενα διάκρισης δεν είναι ανεκτά. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης όσον αφορά στην απασχόληση και την εργασία χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης και άλλης αιτίας που αναγνωρίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει επίσης να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο για μισθούς, ώρες εργασίας και συνθήκες εργασίας. Οι προμηθευτές οφείλουν να πληρώνουν μισθούς σε νόμιμο χρήμα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα, στο ακέραιο και απευθείας στους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους. Οι μισθοί, οι ώρες εργασίας και οι συνθήκες εργασίας που παρέχονται από τους προμηθευτές πρέπει να είναι σύμφωνοι με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Τα φαινόμενα παρενόχλησης, σκληρής ή απάνθρωπης συμπεριφοράς δεν είναι ανεκτά. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, και οι προμηθευτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούν απειλές βίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, λεκτικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης ή κακοποίησης. Κανένας σκληρός ή απάνθρωπος εξαναγκασμός ή σωματική τιμωρία οποιουδήποτε είδους δεν είναι ανεκτός, ούτε επιτρέπονται φαινόμενα απειλής οποιασδήποτε τέτοιας μεταχείρισης.

Υγεία και ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Οι προμηθευτές οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση ενός, όσο το δυνατόν, πιο ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης για το προσωπικό τους.

Περιβάλλον

Στον Όμιλο Qatar Airways θεωρούμε ευθύνη μας να φροντίζουμε για το περιβάλλον. Η φιλοδοξία μας είναι να επιδείξουμε ηγετική στάση σε περιβαλλοντικά θέματα, σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, βοηθώντας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να διαχειριστούμε την επίδρασή μας στο τοπικό περιβάλλον και να συμβάλλουμε στην προστασία των φυσικών πόρων.

Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας ότι θα ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών

του Ομίλου Qatar Airways και να προβούν στις εξής ενέργειες:

  • Να συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους του Ομίλου Qatar Airways και να επιτρέψουν, όπου χρειάζεται, μετρήσιμες βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, τα απόβλητα, το νερό και τη γη, τον θόρυβο και την ποιότητα του αέρα, και τη διατήρηση της φύσης.
  • Να διαθέτουν μια ενημερωμένη περιβαλλοντική πολιτική, η οποία να υποστηρίζεται από το πλέον ανώτερο άτομο στον οργανισμό τους και να κοινοποιείται στους υπαλλήλους τους.
  • Να συμμορφώνονται με τη σχετική εθνική και τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, υπηρεσιών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

Ηθική

Οι προμηθευτές αναμένεται να τηρήσουν τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς, να σέβονται τους τοπικούς νόμους και να μην εμπλέκονται σε κανενός είδους πρακτικές διαφθοράς, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά δραστηριοτήτων εκβιασμού, απάτης ή δωροδοκίας. 

Οι προμηθευτές οφείλουν να αποκαλύπτουν κάθε κατάσταση ενδέχεται να εμφανίζεται ως σύγκρουση συμφερόντων. Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας όλων των πληροφοριών που γνωστοποιεί ο Όμιλος Qatar Airways.

3 - Εφαρμογή

Εφαρμογή στους προμηθευτές

Ο Όμιλος Qatar Airways διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας επιθεωρήσεων ως μέρος της συνεχούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης, σε συνεννόηση με τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές οφείλουν να συντηρούν και να μπορούν να παρέχουν στον Όμιλο Qatar Airways, εφόσον τους ζητηθεί, τεκμηρίωση της συμμόρφωσής τους με τον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών.

Η διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας.  Οι προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν, κατά καιρούς και κατόπιν αιτήματος, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικά των τοποθεσιών των εργοστασίων προμηθευτών, των επωνυμιών και τοποθεσιών υπεργολάβων προμηθευτών και των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων. Οι προμηθευτές πρέπει να φροντίζουν για τη διατήρηση της τεκμηρίωσης αυτής, προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις και να επιδείξουν συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών.

Ο Όμιλος Qatar Airways έχει το δικαίωμα να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους, να επανεξετάζει και να εγκρίνει σχέδια διορθωτικών ενεργειών, να επαληθεύει την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και να απαιτεί τη συνεργασία των προμηθευτών με στόχο τη βελτίωση των προτύπων της αλυσίδας εφοδιασμού.

*Ενδέχεται να τροποποιήσουμε κατά καιρούς τον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών, προκειμένου να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές μας απαιτήσεις, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε

Παράλειψη και μετάβαση στην κορυφή