Δήλωση περί απορρήτου | Qatar Airways
Loading...
MDD VerticaFare Tracking ID Dynamic Fare Tracking ID Histogram Fare Tracking ID Fares Strip Fare Tracking ID Boxever Tracking ID Boxever ML Tracking ID Homepage Fares Tracking ID Boxever Offers Tracking ID Header Checkin ID Manage Booking Checkin ID BPG Desktop ID BPG Mobile ID Complement Journey Link IID Search Results - Manage Booking IID New Destinationprice Discover cta IID
ALL60431240 ALL54330180 ALL62332760 ALL59705690 ALL21786150 (DefaultValue) ALL11101210 ALL75955700 (DefaultValue) ALL65919200 (DefaultValue) ALL50312570 (DefaultValue) ALL54261150 (Default Value) ALL29548590 (Default Value)

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για τον Όμιλο Qatar Airways και κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι και για εσάς. Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας ή όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και δεσμευόμαστε να διατηρούμε το απόρρητό σας όταν το κάνετε. Απαιτούμε από τους υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργάτες μας να διατηρούν την εμπιστευτικότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου (μαζί με τους Όρους και προϋποθέσεις, την Πολιτική χρήσης cookies και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται στο παρόν) ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα τα οποία είτε παίρνουμε από εσάς είτε μας τα παρέχετε («Δήλωση περί απορρήτου»). Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις θέσεις και πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους από εμάς. 

Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου μπορεί να αλλάξει μελλοντικά προκειμένου να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία ή για να ικανοποιεί τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις μας. Η πλέον ενημερωμένη Δήλωση περί απορρήτου μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπό μας. Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα για τυχόν σχετικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Αγγλική έκδοση της παρούσας Δήλωσης περί απορρήτου θα υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης έκδοσης αυτής της Δήλωσης περί απορρήτου σε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση ασυνέπειας στην ερμηνεία μεταξύ της Αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μετάφρασης της Δήλωσης περί απορρήτου, θα υπερισχύει η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου στα Αγγλικά.

Για τους σκοπούς του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων, ο Ελεγκτής είναι ο Όμιλος Qatar Airways, Q.C.S.C. μια Μετοχική Εταιρεία Κλειστού Τύπου του Κατάρ, με έδρα στη διεύθυνση Qatar Airways Tower, PO Box 22550, Ντόχα, Κράτος του Κατάρ (εφεξής αποκαλούμενη «Qatar Airways», «εμείς» ή «μας»).

Η Qatar Airways έχει υιοθετήσει μια πολιτική «συμμετοχής» όπου μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τις προσφορές μας. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας με την Qatar Airways (βλ. Ενότητα 10) ή αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στον ιστότοπο της Qatar Airways ή στον λογαριασμό σας Κλαμπ Προνομίων ή στον λογαριασμό Qbiz και διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ.

Κατά περιόδους, ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις από και προς τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας και θυγατρικών εταιρειών μας. Εάν ακολουθήσετε μια σύνδεση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, να έχετε υπόψη ότι αυτοί έχουν δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση γι΄ αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε Προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Επιπλέον της Δήλωσής μας περί απορρήτου, η Qatar Airways Group έχει υιοθετήσει αναθεωρημένη προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων η οποία παρέχει καθολική και απλοποιημένη νομική βάση για όλες τις βάσεις δεδομένων και εφαρμογές που μοιράζονται προσωπικά δεδομένα σας εντός και εκτός του Ομίλου εταιρειών Qatar Airways. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018

Παράλειψη και μετάβαση στην κορυφή